Sekcja Sportowa

Jednym z podstawowych celów działalności Klubu “Iskra” jest szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie pływackim. Dlatego do Sekcji Sportowej zapraszamy dzieci już od 5 roku życia, które:
– będą chciały szybko rozwijać swój talent i pasję pływacką
– będą potrafiły odnaleźć radość w systematycznych treningach
– będą chciały poznać i rozwijać sportową technikę pływania
– uczestniczyć w zawodach pływackich
– od dzieci w wieku 5-8 lat nie wymagamy szczególnych umiejętności pływackich

Przynależność do Sekcji Sportowej wiąże się z następującymi przywilejami:
– więcej zajęć za niższe składki
– zajęcia z wykwalifikowaną kadrą trenerów
– dostęp do niezbędnego sprzętu szkoleniowego
– udział w zawodach, warsztatach, obozach

Są również zobowiązania:
– nabór do grup sportowych odbywa się poprzez selekcję
– określona liczba treningów w tygodniu – poniżej podane są typowe obiążenia dla grup wiekowych
– miesięczna frekwencja na treningach na poziomie min. 80%
– pełna realizacja planu szkolenia wyznaczona przez trenera
– udział w zawodach wyznaczonych przez trenera
– dla dzieci od 8 roku życia konieczność posiadania licencji oraz wykonania sportowych badań lekarskich – opis procedury na stronie Licencje
– ostateczną decyzję o powołaniu, prowadzeniu i przydziale do sekcji sportowej podejmuje trener i Zarząd uwzględniając możliwości finansowe i organizacyjne klubu,
– terminowe opłacanie składek klubowych.
– akceptacja Regulaminu Grup Sportowych

Wszyscy zawodnicy Sekcji Sportowej oraz ich rodzice muszą zapoznać się i zaakcptować ofertę Klubu oraz wymagania zawarte w Regulaminie Grup Sportowych
NABÓR DO SEKCJI SPORTOWEJ
Nowi kandydaci w wieku 5-8 lat Dzieci w wieku 5-8 lat, które chciałyby szybko nauczyć sie pływać i przygotować do treningów w starszym wieku – rodzice zapisują przez formularz . Klub prowadzi dla nich grupy intensywnej nauki pływania. Podczas przyjęcia do grupy nie wymagamy od dzieci w tym wieku szczególnych umiejętności pływackich, jednak wymagamy wstępnej adaptacji we wodzie co będzie weryfikowane na kilku pierwszych zajęciach – o ostatecznym przyjęciu decyduje trener po dokonaniu selekcji. Dla dzieci nie spełniających wymogów będą proponowane zajęcia w ramach Sekcji Rekreacyjnej.Dla dzieci w tym wieku prowadzimy dwa zajęcia w tygodniu – obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku miesięcznej frekwencji niższej niż 80% (bez względu na przyczynę, a w przypadku choroby wymagamy usprawiedliwienia lekarskiego) trener może podjąć decyzję o przesunięciu uczestnika do Sekcji Rekreacyjnej. Liczba grup jest ograniczona – nabór odbywa się w drodze selekcji.
Nowi kandydaci w wieku od 9 lat Rodzice nowych kandydatów w wieku lat 9 i więcej, którzy chcieliby rozpocząć treningi w Gupach Sportowych, po dokaniu zapisu przez formularz mogą kontaktować się bezpośrednio z trenerami prowadzącymi Grupy Sportowe w odpowiednim roczniku lub wysłać taką informację na e-mail Klubu klub@iskrakonin.pl Po otrzymaniu informacji trener z rodzicami ustalą czas i miejsce przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych.
Obecni zawodnicy Zawodnicy, którzy w ubiegłym sezonie trenowali już w Grupie Sportowej, po dokonaniu zapisu przez formularz na nowy sezon zgłaszają się (starsi sami lub młodsi za pośrednictwem rodziców) do dotychczasowego trenera z informacją, że w dalszym ciągu wyrażają chęć udziału w treningach sportowych. Trener biorąc pod uwagę kryteria kwalifikacyjne (m.in. frekwencję, zaangażowanie, poziom sportowy) podejmuje decyzję o kwalifikacji zawodnika do Sekcji Sportowej, określa wymagania i przydziela do treningowej Grupy Sportowej.
Typowe obciążenia treningowe dla sportowych grup wiekowych

SP – Sportowa Przedszkolna
SM – Sportowa Młodsza
S – Sportowa Starsza

Wiek – klasa

Obciążenie

Razem

Grupa

5/6

2 x 45min

90min woda

SP

6/7

2 x 1h

2h woda

SP

7/8 – I kl

2 x 1h

2h woda

SM

8/9 – II kl

3 x 1h

3h woda+ inny sport

SM

9/10 – III kl

3 x 1h

3 h woda+ inny sport

SM

10/11 – IV kl

5 x 1,5h

7,5h woda + inny sport

SM

11/12 – V kl

5 x 1,5h + 1,h sala

7.5h woda + 1h sala

SM

12/13 – VI kl

6×1,5 h + 2x 45 h sala

9 h woda + 1,5h sala

S

13/14 – VII kl

6 x1.5 + 2x 1 h sala

9 h woda + 2 h sala

S

14/15 – VIII kl

7 x 1.5 h + 2 x 1,5 sala

10.5 h woda + 3h sala

Sfooter © Iskra Konin 2016