Licencje

Każdy zawodnik Sekcji Sportowej od 8-tego roku życia musi posiadać Licencję Polskiego Związku Pływackiego.

Aby wyrobić licencję należy
1 – zapisać się do Klubu – złożyć deklarację członkowską przez formularz
W trakcie wypełniania formularza są pobierane dane niezbędna do wyrobienia licencji czyli:
– skanu zdjęcia w formacie legitymacyjnym
– numer PESEL zawodnika
– skan podpisanego oświadczenia dla Polskiego Związku Pływackiego
pdf-icon Oświadczenie PZP – zgoda marketingowa PZP
Jeśli z jakiś powodów dane te nie zostały załączone do formularza należy przesłać je na email Klubu.

2 – po wysłaniu formularza należy uzyskać od trenera zaświadczenie o przynależności klubowej – potrzebne w przychodni sportowej
3 – od lekarza rodzinnego uzyskać e-skierowanie do poradni medycyny sportowej
4 – z e-skierowaniem oraz z zaświadczeniem o przynależności klubowej należy zgłosić się do poradni medycyny sportowej w celu przeprowadzenia badań i uzyskania wpisu o zdolności do uprawiania sportu pływackiego
5 – po uzyskaniu wpisu o zdolności należy przesłać do trenera skan aktualnego wpisu w książeczce

Uwaga!
– licencje są ważne na rok kalendarzowy od 1.01 do 31.12
– opłatę za wydanie licencji ponoszą zawodnicy
– każdorazowo po uzyskaniu kolejnych wpisów od lekarza, zawodnik musi przedstawić badania trenerowi – bez ważnych badań zawodnik nie może brać udziału w zawodach oraz w treningach
– badania w poradni sportowej są bezpłatne (refundowane przez NFZ)footer © Iskra Konin 2016