15 czerwca jest ostatnim dniem zajęć dla wszystkich grup w bieżącym sezonie. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy na przyszły sezon – zapisy wkrótce.
Prosimy również o uregulowanie do 10 czerwca wszelkich ewentualnych zaległości w składkach i opłatach.
footer © Iskra Konin 2016