Informujemy, że członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej od września do czerwca włącznie (za lipiec i sierpień składki nie ma).

Dla uczestników zajęć w Szkółce termin wpłaty ostatniej raty w bieżącym sezonie minął w marcu.

Dziękujemy wszystkim, których terminowe składki i opłaty umożliwiają bieżące funkcjonowanie Klubu.footer © Iskra Konin 2016