Odwołane zajęcia!


W czasie ferii zimowych w dniach od 30 stycznia do 12 lutego nie będą prowadzone regularne zajęcia nauki pływania.
Dzieci mogą jednak brać udział w zajęciach Ferie z Iskrą 2017.
(za luty obowiązuje taka sama odpłatność jak za pozostałe miesiące)

Grupy sportowe trenują we ferie zgodnie z ustaleniami z trenerami.footer © Iskra Konin 2016