W dniach od 18 do 23 kwietnia zajęcia nie będą prowadzone – przerwa Świąteczna .
Grupy sportowe trenują zgodnie z ustaleniami z trenerami.
footer © Iskra Konin 2016