W okresie ferii zimowych
w dniach od 14 do 27 stycznia 2019r.
zajęcia nie będą prowadzone.
Grupy sportowe trenują zgodnie z ustaleniami z trenerami.
footer © Iskra Konin 2016