22 czerwca jest ostatnim dniem regularnych zajęć.


Grupy sportowe trenują zgodnie z ustaleniami z trenerami.



footer © Iskra Konin 2016