Uwaga!
W sobotę 26 listopada o godz. 10:30 na sali gimnastycznej w SP3 odbędą się obowiązkowe testy sprawności dla grup sportowych S1 i S2 trener Anny Sochy, S1 trenera Bartosza Zaparty. Udział w testach jest warunkiem kontynuacji uczestnictwa w programie Swim2024. W przypadku niezdolności do testów dnia 26.11 (choroby lub kontuzji) zawodnik musi je odbyć do końca listopada br.

Od dnia 31 sierpnia wolne miejsca mamy wyłącznie w Sekcji Sportowej dla dzieci w wieku 5-6 lat. Pozostali zapisani po tym terminie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i przydzielani do grup w miarę pojawiania się wolnych miejsc.
Przydział do grup nastąpi do 4 września – trenerzy poinformują smsem o terminach zajęć.

Szanowni Państwo.
Pierwszych kilka zajęć to zajęcia organizacyjne, na których trenerzy będą dokonywać oceny poprawności przydziału do grup pod względem umiejętności dzieci oraz preferencji co do liczby treningów. Prosimy aby uwagi w tych sprawach zgłaszać na bieżąco do prowadzących zajęcia. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości nie zawsze będziemy mogli zapewnić wszystkim chętnym udziału w deklarowanej sekcji, liczbie treningów, w określone dni lub godziny.
Prosimy aby nie wpłacać składek do czasu przydziału do grupy i ustaleniu z trenerem terminów zajęć.


——————-

LICENCJE – KOMUNIKAT NR 4 (dn. 27.01.2021r.)

Wszyscy, którzy zapisali się na badania (Lista nr 1 i Lista nr 2) mogą udać się na badania laboratoryjne do laboratorium analitycznego PLA Konin, 11 Listopada 27. Do laboratorium należy dostarczyć odpowiednią próbkę moczu i być na czczo. Wyniki badań są na następny dzień więc trzeba tak zaplanować wizytę aby mieć wyniki do końca tego tygodnia.
Lista nr 1 na badania
Lista nr 2 na badania


Z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd ogłaszamy co następuje od dnia 18 stycznia
iskierki-logofooter © Iskra Konin 2016