Oferta dla grup

Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje, których podmiotem działania są dzieci i młodzież szkolna. Dla grup szkolnych i zorganizowanych oferujemy zajęcia dla dzieci w każdym wieku na każdym poziomie umiejętności.

W ramach Szkółki Pływackiej Iskierki oferujemy program zajęć pod nazwą “Pierwszy nurek”. W program przeznaczony jest zarówno dla dzieci niepotrafiących pływać jako pierwszy kontakt z wodą oraz dla dzieci chcących doskonalić nabyte już umiejętności pływackie. Program obejmuje 12 zajęć (raz w tygodniu) w grupach max. do 10 dzieci. Celem jest oswojenie ze środowiskiem wodnym oraz przeprowadzenie wstępnych ćwiczeń z nauki pływania.

Informacje dodatkowe:

– czas trwania zajęć to 45 min.
– jedna grupa to max. 10 uczestników,
– częstotliwość zajęć uzgadniana jest indywidualnie z grupami,
– rodzaj zajęć dostosowany jest do poziomu umiejętności dzieci,
– deklaracja przystąpienia do danego programu zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach w całym programie,
– opłaty zawierają koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć – nie obejmuje natomiast ew. kosztów transportu i opieki nad grupami poza zajęciami na niecce basenu
– opłata wnoszona jest jednorazowo w całości za cały program
– opiekunowie grup są odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi podczas przebierania przed i po zajęciach oraz za przekazanie dziecka pod opiekę prowadzącego na niecce basenu, a także za zwrot kluczyków do kasy,
– uczestników programów obowiązują regulaminy:

pdf-icon Regulaminem Szkółki Pływackiej “Iskierki”

pdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich

– harmonogramem zajęć podany jest w umowie i znajduje się na stronie Treningi.

– opłaty za program zgodnie z tabelą na stronie Opłaty.

W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt.

ZAPRASZAMYfooter © Iskra Konin 2016