Licencje

Od każdego Członka Klubu będącego zawodnikiem, Klub wymaga posiadania Licencji Polskiego Związku Pływackiego lub Polskiego Związku Triathlonu.

Aby wyrobić licencję należy
1 – zapisać się do Klubu – złożyć deklarację członkowską przez formularz
W trakcie wypełniania formularza są pobierane dane niezbędna do wyrobienia licencji czyli:
– zdjęcie w formacie legitymacyjnym
– numer PESEL zawodnika
– skan podpisanego oświadczenia dla Polskiego Związku Pływackiego
pdf-icon Oświadczenie PZP – zgoda marketingowa PZP
– skan podpisanego oświadczenia dla Polskiego Związku Triathlonu
Wniosek dla osoby niepełnoletniej
Wniosek dla osoby pełnoletniej

Jeśli z jakiś powodów dane te nie zostały załączone do formularza należy przesłać je na email Klubu.
Trener w uzgodnieniu z zawodnikiem i jego opiekunem decyduje w Jakim związku sportowym wyrobić licencję
2 – po wysłaniu formularza należy na maila klub@iskrakonin.pl wysłać wniosek o wystawienie zaświadczenia o przynależności klubowej – potrzebne w przychodni sportowej
3 – dzieci do 6 roku życia zamiast badań w poradni sportowej mogą przedstawić od lekarza rodzinnego zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki pływania – na zaświadczeniu musi być data do kiedy są ważne badania
4 – dla dzieci od 7 roku życia należy od lekarza rodzinnego uzyskać e-skierowanie do poradni medycyny sportowej
5 – z e-skierowaniem oraz z zaświadczeniem o przynależności klubowej należy zgłosić się do poradni medycyny sportowej w celu przeprowadzenia badań i uzyskania wpisu o zdolności do uprawiania sportu pływackiego
6 – po uzyskaniu wpisu o zdolności należy przesłać do trenera skan aktualnego wpisu w książeczce

Uwaga!
– każdorazowo po uzyskaniu kolejnych wpisów od lekarza, zawodnik musi przedstawić badania trenerowi – bez ważnych badań zawodnik nie może brać udziału w zawodach oraz w treningach
– badania w poradni sportowej są refundowane przez NFZ od 6 do do 18 roku życia
– opłatę za wydanie licencji oraz coroczne składki na rzecz PZP i PZTri ponosi Klub

System Elektronicznych Licencji PZP
Licencje PZTri
footer © Iskra Konin 2016