Licencje

Od każdego Członka Klubu będącego zawodnikiem Klub wymaga posiadania Licencji Polskiego Związku Pływackiego.

W celu uzyskania licencji należy dostarczyć do trenera następujące dane:
– zdjęcie w formacie legitymacyjnym
– numer PESEL zawodnika
– podpisane oświadczenie pdf-icon Oświadczenie – zgoda marketingowa PZP

Powyższe dane można dostarczyć jako dokumenty papierowe lub skany (w dobrej jakości min. 300dpi) przesłane emailem lub MMSem do trenera.

Następnie trener wydaje Potwierdzenie Przynależności Klubowej, z którym należy się zgłosić do lekarza rodzinnego.

Po uzyskaniu badań należy je przedstawić trenerowi

Uwaga!
Każdorazowo po uzyskaniu kolejnych wpisów od lekarza, zawodnik musi przedstawić badania trenerowi, który wykona ich kopię – bez ważnych badań zawodnik nie może brać udziału w zawodach oraz w treningach

Opłatę za wydanie licencji oraz coroczne składki na rzecz PZP ponosi Klub.

Przykładowa nowa licencja:
licencjafooter © Iskra Konin 2016