Licencje

Od każdego Członka Klubu będącego zawodnikiem Klub wymaga posiadania Licencji Polskiego Związku Pływackiego.

W celu uzyskania licencji należy dostarczyć do trenera następujące dane:
– zdjęcie w formacie legitymacyjnym
– numer PESEL zawodnika
– podpisane oświadczenie pdf-icon Oświadczenie – zgoda marketingowa PZP

Powyższe dane można dostarczyć jako dokumenty papierowe lub skany (w dobrej jakości min. 300dpi) przesłane emailem lub MMSem do trenera.

Następnie trener wydaje Potwierdzenie Przynależności Klubowej, z którym należy się zgłosić do lekarza rodzinnego i poprosić o skierowanie do przychodni sportowej. Ze skierowaniem i potwierdzeniem należy zarejestrować się w przychodni sportowej (z uwagi na dość długie terminy oczekiwania na badania (1-2 miesiące), lepiej zapisać się na nie z odpowiednim wyprzedzeniem)

Poradnie sportowe w Koninie:

Poradnia Medycyny Sportowej – Centrum Ortopedii
ul. Szpitalna 43, Konin

Poradnia Medycyny Sportowej – MAXMED
ul. 11 Listopada 26, Konin

Po uzyskaniu badań należy je przedstawić trenerowi

Uwaga!
Każdorazowo po uzyskaniu kolejnych wpisów od lekarza sportowego zawodnik musi przedstawić badania trenerowi, który wykona ich kopię – bez ważnych badań zawodnik nie może brać udziału w zawodach oraz w treningach

Opłatę za wydanie licencji oraz coroczne składki na rzecz PZP ponosi Klub.

Przykładowa nowa licencja:
licencja
footer © Iskra Konin 2016