Składki i opłaty

Informacje o wpłatach składek członkowskich oraz opłat w sezonie 2021/2022


Obowiązuje od marca 2022r.


Szanowni Państwo.
Z uwagi na znaczny wzrost kosztów prowadzenia i funkcjonowania klubu spowodowany w szczególności wzrostem opłat za wejścia na basen, odpłatności za zawody, składek licencyjnych oraz kosztów wynagrodzeń – od marca br. jesteśmy zmuszeni do podniesienia składek klubowych. Wysokości nowych składek znajdują się na stronie http://iskrakonin.pl/skladki
Prosimy o uwzględnienie nowych wysokości składek we wpłatach za marzec.

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator członka
* imię i nazwisko członka, za które jest dokonywana opłata składki
* nr telefonu kontaktowego podany podczas zapisu członka
* miesiąc, za który jest dokonywana wpłata składki

W celu otrzymania tytułu przelewy należy skorzystać z generatora:

Prawidłowy tytuł przelewu jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego zawodnika.
Jeden przelew może zawierać składkę tylko za jednego członka zawodnika.


Dane do przelewu

Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin

Numer konta bankowego

43 1600 1462 1030 5738 6000 0001


Uwagi

– całkowita miesięczna wpłata za zajęcia składa się z dwóch części: składki członkowskiej oraz dodatkowej opłaty uzależnionej od liczby zajęć, na które uczęszcza zawodnik członek Klubu,
– składka członkowska dla wszystkich zawodników wynosi 110zł miesięcznie,
– składki miesięczne są stałe niezależnie od liczby faktycznie przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu czy też liczby świąt, ferii i dni wolnych od pracy czy też rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach pływackich,
– składka członkowska upoważnia członków Klubu do bezpłatnego udziału w co najmniej 35 zajęciach nauki i doskonalenia pływania organizowanych przez Klub w danym sezonie,
– w przypadku zawodników biorących udział w więcej niż jednym treningu w tygodniu do składki należy doliczyć opłatę, której wysokość jest uzależniona od liczby treningów w tygodniu zgodnie z tabelą na dole strony. Przykładowo zawodnik uczęszczający na zajęcia raz w tygodniu wpłaca jedynie składkę w wysokości 110zł/m-c, a zawodnik uczęszczający na zajęcia dwa razy w tygodniu wpłaca składkę 110zł i opłatę dodatkową w wysokości 50zł co daje w sumie kwotę 160zł miesięcznie,
– składkę i opłatę należy wpłacać łącznie jako jeden przelew na podane konto,
– wpłat należy dokonywać z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca,
– o wysokości opłaty płaconej przez zawodnika decyduje przynależność do określonej sekcji (Rekreacyjnej, Sportowej, Masters, Szkółki Pływackiej), poziomu zaawansowania zawodnika oraz czy uczęszcza do klas pływackich prowadzonych przez Klub,
– informację o wysokości płaconej składki i opłaty można uzyskać na stronie klubowej, u trenera lub w telefonicznie biurze klubu,
– sezon pływacki obejmuje okres 10 miesiecy od września do czerwca,
– opłat nie pobiera się w miesiącach, w których nie jest prowadzone szkolenie – lipiec i sierpień,
– przydziału do grup na podstawie wieku oraz poziomu zaawansowania dokonują trenerzy,
– standardowo trening trwa 55min, dla dzieci w wieku 3-5 lat 45min,
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z trenerem czy jest taka możliwość,
– w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość obniżenia opłaty lub składki zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie,
– zajęcia odbywają się zgodnie z podanym na stronie harmonogramem. W dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji, a także inne dni uwzględnione w harmonogramie zajęcia nie są prowadzone.


Składki zawierają wszelkie koszty treningu łącznie z wejściem na pływalnię


Składki w sezonie 2021/2022 – 35 tygodni treningowych od września do czerwca


Obowiązuje od marca 2022r.

Grupa Liczba treningów w tygodniu
Całkowita wpłata miesięczna
Szkółka Pływacka Iskierki oraz Przedszkole Iskiereczki 1 130zł
Rekreacyjna 2 190zł
Rekreacyjna 3 250zł
Rekreacyjna 4 320zł
Sportowa powyżej 4
kwalifikuje trener
opłata nominalna 380zł
Sportowa – realizująca pełny plan szkolenia powyżej 4
kwalifikuje trener
200zł
Masters 1 150zł
Masters 2 260zł


footer © Iskra Konin 2016