Składki

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator członka
* imię i nazwisko członka, za którego jest dokonywana opłata składki
* nr telefonu kontaktowego podany podczas zapisu członka
* miesiąc, za który jest dokonywana wpłata składki

W celu otrzymania tytułu przelewu można skorzystać z generatora:


GENERATOR TYTUŁU WPŁAT

Prawidłowy tytuł przelewu jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego zawodnika.
Jeden przelew może zawierać składkę tylko za jednego członka zawodnika.


Dane do przelewu

Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin

Numer konta bankowego

43 1600 1462 1030 5738 6000 0001


Uwagi

– składki zawierają wszelkie koszty prowadzonych zajęć łącznie z wejściem na pływalnię,
– składki obowiązują w okresie 10 miesiecy (od września do czerwca), składek nie pobiera się w miesiącach, w których nie jest prowadzone szkolenie – lipiec i sierpień,
– wpłat należy dokonywać z góry do 1-ego dnia każdego miesiąca,

– miesięczne składki członkowskie są stałe niezależnie od liczby faktycznie przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu czy też liczby świąt, ferii i dni wolnych od pracy czy też rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach pływackich,
– o wysokości składki płaconej przez zawodnika decyduje przynależność do określonej sekcji – Rekreacyjnej lub Sportowej, poziomu zaawansowania zawodnika oraz czy uczęszcza do klas pływackich prowadzonych przez Klub,
– informację o wysokości płaconej składki można uzyskać na stronie klubowej, u trenera lub w telefonicznie biurze klubu,
– przydziału do grup na podstawie wieku oraz poziomu zaawansowania dokonują trenerzy,
– standardowo zajęcia trwają 55min, dla dzieci w wieku przedszkolnym 45min – jest to czas w którym trener jest do dyspozycji, łącznie z czasem na przebranie,
– pojedyncze nieobecności na zajęciach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z trenerem czy jest taka możliwość,
– w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość obniżenia składki zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie,
– zajęcia odbywają się zgodnie z podanym na stronie harmonogramem,
– w dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji, a także w inne dni uwzględnione w harmonogramie zajęcia nie są prowadzone.

Składki od września 2024r. do czerwca 2025r.

SEKCJA REKREACYJNA
Liczba zajęć w tygodniu
Całkowita składka miesięczna
1 170zł
2 250zł
3 340złO przydziale do sekcji sportowej oraz liczbie treningów decyduje trener.

SEKCJA SPORTOWA
Liczba treningów w tygodniu
Składka miesięczna
2 150zł
3 200zł
4 260zł
5 i więcej 310zł
klasa SMS w SP3 60zł


footer © Iskra Konin 2016