Zapisy


Szanowni Państwo.
Od dnia 31 sierpnia wolne miejsca mamy wyłącznie w Sekcji Sportowej dla dzieci w wieku 5-6 lat. Pozostali zapiani po tym terminie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i przydzielani go grup w miarę pojawiania się wolnych miejsc.


Formularz zapisów wypełniają zarówno zawodnicy, którzy pierwszy raz chcą wziąć udział w naszych zajęciach jak również ci, którzy uczęszczali na treningi w poprzednich sezonach

W celu dokonania zapisu należy:

– zapoznać się z charakterystyką sekcji prowadzonych przez Klub – na stronie poniżej
– wypełnić formularz zapisów – pierwszw zajęcia zaczynahą się od dnia 5 września
– zapoznać się z Regulaminem Klubu
– zapoznać się z Regulaminem treningów
– zapoznać się z zasadami wpłat składek członkowskich na stronie Składki.
– podzial na grupy na nowy sezon nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia
– po skompletowaniu grup (pod koniec sierpnia) trenerzy poinformują przez sms-a o terminie pierwszych zajęć – wtedy na stronie internetowej klubu będzie możliwość sprawdzenia, do której grupy zostało przydzielony uczestnik ew. skontaktować się telefonicznie lub smsem z przydzielonym trenerem
– harmonogram treningów znajduje się na stronie Treningi

Klub prowadzi zajęcia w dwóch sekcjach: Sportowej i Rekreacyjnej. Przed wypełnieniem formularza zapisów należy zapoznać się z charakterystyką prowadzonych zajęć aby zapisać dziecko do właściwej sekcji. Od przydziału do sekcji zależy m.in. wysokość składek i liczba zajęć.
SEKCJA SPORTOWA
sekcja-sportowa-logoJednym z podstawowych celów działalności Klubu “Iskra” jest szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie pływackim. Dlatego do Sekcji Sportowej zapraszamy dzieci juz od 5 roku życia, które:
– będą chciały szybko rozwijać swój talent i pasję pływacką
– będą potrafiły odnaleźć radość w systematycznych treningach
– będą chciały poznać i rozwijać sportową technikę pływania
– uczestniczyć w zawodach pływackich
– od dzieci do 8 roku życia nie wymagamy żadnych wstępnych umiejętności pływackich

Przynależność do Sekcji Sportowej wiąże się z następującymi przywilejami:
– więcej zajęć za niższe składki
– zajęcia z wykwalifikowaną kadrą trenerów
– dostęp do niezbędnego sprzętu szkoleniowego
– udział w zawodach, warsztatach, obozach

Są również zobowiązania:
– nabór do grup sportowych odbywa się poprzez selekcję
– pełna realizacja planu szkolenia wyznaczona przez trenera
– określona liczba treningów w tygodniu – typowe obiążenia dla grup wiekowych
– frekwencja na treningach na poziomie min. 75%
– udział w zawodach wyznaczonych przez trenera
– dla dzieci od 9 roku życia konieczność posiadania licencji oraz wykonania sportowych badań lekarskich – opis procedury na stronie Licencje

Ostateczną decyzję o przydziale do sekcji sportowej podejmuje klub uwzględniając swoje możliwości finansowe i organizacyjne.

SEKCJA REKREACYJNA
sekcja-rekreacyjna-logoW Sekcji Rekreacyjnej klub prowadzi naukę i doskonalenie pływania dla dziei i młodzieży chcącej w sposób systematyczny nauczyć się pływać. Oferta Sekcji jest skierowana przede wszystkim do dzieci (od 5 roku życia), które jeszcze nie potrafią pływać, oraz tych, które rozpoczęły już naukę pływania i chciałyby utrwalić posiadane umiejętności i poznać kolejne style pływackie. Zajęcia odbywają się średnio raz w tygodniu w okresie od września do czerwca. Celem prowadzenia zajęć jest również propagowanie pływania wśród dzieci, nauka zasad bezpiecznego przebywania nad akwenami oraz identyfikacja dzieci utalentowanych w sporcie pływackim w celu ich dalszego szkolenia w Sekcji Sportowej.

Dodatkowe informacje:

– liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń
– zajęcia prowadzone są w grupach od 6 do 9 osób
– czas trwania zajęć to 55min, a dla przedszkolaków 45min
– aby dziecko mogło samodzielnie brać udział w zajęciach powinno potrafić wykonywać polecenia prowadzącego
– nie wymagamy żadnych wstępnych umiejętności pływackich
– zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych (po godz. 15:00), a w soboty w godzinach dopołudniowych
– uczestnicy zajęć są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
– podział na grupy oraz szczegółowy harmonogram dni i godzin zajęć zostanie podany po skompletowaniu grup
– na pierwszym treningu rodzic wraz z dzieckiem zgłaszają się do instruktora “Iskry” informując, że są pierwszy raz. Dziecko na tych pierwszych zajęciach będzie już mogło pływać, więc powinno mieć ze sobą niezbędny sprzęt, czyli przede wszystkim strój pływacki, ew. okularki i czepek. Na pierwszych zajęciach rodzic wraz z prowadzącym uzgodnią docelową grupę, do której będzie uczęszczało dziecko
– rezygnacja z zajęć jest równoważna z rezygnacją z członkostwa w Klubie i wymaga przesłania stosownej informacji na maila klubowego,
– w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktfooter © Iskra Konin 2016