Zimowy Obóz Sportowy – „Gołoborze”, 30 stycznia – 3 lutego 2023r.

Zapraszamy do zapisów na zimowy obóz sportowo-wypoczynkowy w Górach Świętokrzyskich w Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach.
Informacje o obozie:
– cel szkoleniowy: rozwinięcie ogólnej sprawności i motoryki na lądzie, nagrywanie i korekta techniki pływania, wycieczki piesze w góry oraz do ciekawych miejsc regionu, zajęcia rozwijające motywację sportową, zajęcia artystyczne,
– cel wychowawczy: integracja, współdziałanie w grupie, wypoczynek połączony z aktywnością fizyczną,
– data: 29 stycznia – 3 lutego 2023r.,
– miejsce: Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach
– dojazd: autokarem,
– koszt: 1850zł,
– 29 stycznia: przyjazd, zakwaterowanie, trenig na lądzie, zajęcia integracyjne
– stały plan dnia 30.01- 02.02:
8.00 – pobudka
8.15 – rozruch poranny
9.00 – śniadanie
10.00 – kontrola czystości w pokojach
11.00 – wycieczka w góry lub Trenig na basenie
14.00 – obiad
15.00 – 16.30 sjesta
16.30 – 18.00 – trenig ba lądzie (hala sportowa)
18.30 – kolacja
19.30 – zajęcia integracyjne
21.15 – spotkanie wieczorne
22.00 – cisza nocna

– na obóz można zgłaszać dzieci, które w 2023r. ukończą 8 lat oraz starsze (rocznik 2015 i starsze),

– zgłoszenia należy przesyłać do 12 stycznia 2023r. drogą mailową na adres klinikakraula@gmail.com podając:
* imię i nazwisko dziecka
* datę urodzenia dziecka
* PESEL dziecka
* adres zamieszkania
* telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów

– organizatorem obozu jest “Synergia Bartosz Stanecki” tel. kontaktowy 889 362 818