Zawody pływackie o Błękitną Wstęgę Wisły Junior Cup – Toruń, 3 czerwca 2017r.

2017-tor-5


Zawodników na zawody mogą zgłaszać rodzice przesyłając do 29 maja br. SMS-a na numer 501393630 o treści:
– imię i nazwisko zawodnika
– data urodzenia
– wybrane konkurencje oraz czasy zgłoszeń zgodnie z komunikatem
Zawodnicy bez ważnych badań lekarskich nie będą zgłoszeni.
Transport i opieka na zawodach we własnym zakresie.