Zawody Pływackie Dzieci o Puchar KS Warta – Poznań, 23 lutego 2019r.

Gratulujemy wyników!

Zawodników na zawody typują trenerzy. Klub opłaca startowe za dwie konkurencje i sztafety, pozostałe starty opłacają rodzice – wpłaty na konto klubowe 77 2030 0045 1110 0000 0428 6410, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz dopisek “Zawody KS Warta Poznań”.