Wiosenne Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie 8, 9, 10 lat – Poznań, 21 kwietnia 2023r.

Zawodników na zawody wyznaczają trenerzy, transport we własnym zakresie, zbiórka na miejscu zawodów, koszty opłat startowych pokrywają rodzice – wpłaty należy dokonać na konto klubu do dnia 13 kwietnia z dopiskiem w tytule “Zawody 21.04 Poznań”.
Zawodnikom, którzy z uwagi na Pierwszą Komunię Św., nie wezmą udziału w zawodach “Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10, 11 lat – Poznań, 12 maja 2023r.” opłatę startową za max. 3 starty pokryje klub. Rodzice tych zawodników muszą do dnia 13 kwietnia przesłać informację na email klubu, że ich dziecko nie może brać udziału w zawodach 12 maja.
Dla zawodników roczników 2014 i 2015 są to zawody główne w sezonie i klub pokrywa za nich opłaty startowe za max. 3 starty.