Wiosenne Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie 11, 12, 13 lat – Poznań, 28 kwietnia 2023r.

Zawodników na zawody wyznaczają trenerzy, transport we własnym zakresie, zbiórka na miejscu zawodów, koszty opłat startowych pokrywają rodzice – wpłaty należy dokonać na konto klubu do dnia 20 kwietnia z dopiskiem w tytule “Zawody 28.04 Poznań”.