Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie w kategorii 8, 9, 10 lat Edycja Wiosna – Poznań, 15 marca 2024r.

Zawodników na zawody typują trenerzy. Transport we własnym zakresie, zbiórka na miejscu zawodów. Koszty opłat 2 startów pokrywa Klub. Dodatkowe starty opłacaja rodzice – odpowiednią kwotę należy przesłać na konto klubowe do dnia 12 marca z dopiskiem w tytule “Za zawody 15.03.2024 w Poznaniu”