Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie 8, 9, 10 lat Edycja Lato – Poznań, 24 maja 2024r.

Zawodników na zawody typują trenerzy. Transport we własnym zakresie, zbiórka na miejscu zawodów. Koszty opłat 2 startów i sztafet pokrywa Klub. Dodatkowe starty opłacają rodzice – odpowiednią kwotę należy przesłać na konto klubowe do dnia 18 maja z dopiskiem w tytule “Za zawody 24.05.2024 w Poznaniu”