Walne Zebranie Członków KTP Iskra – 17 czerwca 2019r.

W poniedziałek 17 czerwca br. o godz 20:30 (drugi termin o godz. 20:45) w salce konferencyjnej na pływalni Rondo odbędzie się Walne Zebranie Członków KTP Iskra.
Obrady odbędą się zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie. W razie potrzeby Walne Zebranie ustali dodatkowe zasady.
Główne punkty obrad to:
– przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za rok 2018 dotyczącego kontroli,
– przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2018,
– głosowanie nad pdf-icon propozycjami zmian w statucie