Wakacyjny Kurs Nauki Pływania – Edycja 2022


Uwaga!
Od dnia 19 sierpnia z powodu zamknięcia basenu wszystkie zajęcia Wakacyjnego Kursu Pływania zostały odwołane do czasu otwarcia basenu. O sposobie odrobienia zajęć poinformują trenerzy.
Przepraszamy za utrudnienia.

Formularz zapisów
EDYCJA I
27 czerwca – 8 lipca
iskierki-logo
– zgłoszenia do 17.06 br.
– o przyjęciu decyduje data dokonania opłaty
– łącznie 10 zajęć
– koszt całkowity 250zł
– miejsce basen Rondo

Formularz zapisów
EDYCJA II
16 – 29 sierpnia
iskierki-logo
– zgłoszenia do 5.08 br.
– o przyjęciu decyduje data dokonania opłaty
– łącznie 10 zajęć
– koszt całkowity 250zł
– miejsce basen Zatorze

Całkowity koszt jednej edycji to 250zł za 10 zajęć
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz numer edycji kursu i dopisek „Wakacyjny Kurs Pływania 2022 Edycja numer edycji” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

Iskra Konin zaprasza na Wakacyjny Kurs Nauki Pływania.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które brały już udział w zajęciach organizowanych przez klub Iskra (Szkółka Iskierki, Przedszkole Iskiereczki) jak i dla dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w naszych zajęciach.
Zapraszamy dzieci w wieku 4-12 lat, które już potrafią pływać oraz te, które wymagają oswojenia z wodą na brodziku. Grupy będą dostosowane do poziomu umiejętności.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
– terminowe zgłoszenie przez formularz
– terminowe dokonanie opłaty
– zapoznanie się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich
– ścisłe stosowanie się uczestników do poleceń prowadzącego oraz obsługi pływalni

Informacje o edycjach:
Edycja I:
– tremin zajęć: 27 czerwca – 8 lipca br.
– miejce prowadzenia zajęć: Obiekt Rekreacyjno Sportowy Rondo ul. Al. 1-go Maja 1a
– termin zgłoszeń i wpłat: do 17.06 br.

Edycja II:
– tremin zajęć: 16 – 29 sierpnia br.
– miejce prowadzenia zajęć: Basen Sportowy ul. Szymanowskiego 5a na Zatorzu
– termin zgłoszeń i wpłat: do 5.08 br.

Informacje o kursie:
– organizatorem kursu jest Iskra Konin
– jedna edycja to łącznie 10 zajęć zajęć, od poniedziałku do piątku codziennie 1 lekcja,
– opłata za jedną edycję to 250zł – cena zawiera wszystkie koszty,
– w zalezności od wieku i umiejętności dzieci będa podzielone na grupy przedszkolne i szkolne,
– czas trwania jednej lekcji to 45min dla grup przedszkolnych oraz 55min dla grup szkolnych,
– zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych (między 15:00 a 19:00),
– liczebność grup: do 6 osób w grupach przedszkolnych oraz do 10 osób w grupach szkolnych,
– podział na grupy oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po zakończeniu zapisów,
– można zgłosić dziecko na obie edycje kursu – należy wtedy wypełnić obydwa formularze zaznaczając odpowiednio opcje i dokonać opłaty za dwie edycje,
– liczba miejsc jest ograniczona
– w przypadku nadmiaru chętnych, o kolejności przyjęcia na kurs decydować będzie kolejność dokonania opłaty,
– w przypadku braku możliwości skompletowania wymaganej liczby dzieci kurs się nie odbędzie – wpłacona opłata zostanie zwrócona,
– na 7dni przed rozpoczęciem kursu uczestnicy zostaną podzieleni na grupy – od tego dnia wniesione opłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji z kursu bez względu na powód rezygnacji,
– organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu.

Koordynator kursu:

Jacek Przybylski
tel. 600 012 677