Wakacyjny Kurs Nauki Pływania – Edycja 2021Drodzy Rodzice. Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego Klubu Wakacyjny Kurs Nauki Pływania – Edycja 2. Harmonogram zajęć oraz podział na grupy jest dostępny poniżej. Prosimy zapoznać się również z regulaminem kursu. Pierwsze zajęcia będą potraktowane jako weryfikacja umiejętności Państwa pociech. W związku z tym w kolejnych dniach kursu podział na grupy jak również godziny zajęć mogą ulec zmianie. Na zajęcia przychodzimy kilka minut przed czasem – Rodzice czekają z dziećmi przy recepcji. Dzieci do szatni i na basen wchodzą razem z instruktorem. W sytuacji gdy będzie potrzebna pomoc w trakcie przebierania Rodzic będzie mógł również wejść do szatni proszę jednak zaopatrzyć się w klapki basenowe. Natomiast dzieci powinny być wyposażone w strój kąpielowy lub kąpielówki, okularki pływackie, klapki basenowe, ręcznik no i oczywiście dobry humor :). Czepek nie jest obowiązkowy.

Formularz zapisów
EDYCJA I
21 czerwca – 2 lipca
iskierki-logo
– łącznie 10 zajęć
– koszt całkowity 250zł
– miejsce basen Rondo / Zatorze

Formularz zapisów
EDYCJA II
16 – 27 sierpnia
iskierki-logo
– zgłoszenia do 10.08 br. – coraz mniej wolnych miejsc
– o przyjęciu decyduje data dokonania opłaty
– łącznie 10 zajęć
– koszt całkowity 250zł
– miejsce basen Rondo

Całkowity koszt jednej edycji to 250zł za 10 zajęć
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz numer edycji kursu i dopisek „Wakacyjny Kurs Pływania 2021” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

Iskra Konin zaprasza na Wakacyjny Kurs Nauki Pływania.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które brały już udział w zajęciach organizowanych przez klub Iskra (Szkółka Iskierki, Przedszkole Iskiereczki) jak i dla dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w naszych zajęciach.
Zapraszamy dzieci w wieku 4-12 lat, które już potrafią pływać oraz te, które wymagają oswojenia z wodą na brodziku. Grupy będą dostosowane do poziomu umiejętności.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
– terminowe zgłoszenie przez formularz
– terminowe dokonanie opłaty
– zapoznanie się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich
– zapoznanie się z regulaminem zasad bezpieczeństwa sanitarnego basenu na Zatorzu
– ścisłe stosowanie się uczestników do poleceń prowadzącego oraz obsługi pływalni

Informacje szczegółowe:
– tremin zajęć:
Edycja I 21 czerwca – 2 lipca br.
Edycja II 16 – 27 sierpnia br.
– miejce prowadzenia zajęć
Edycja I 21.06 do 30.06 – Obiekt Rekreacyjno Sportowy Rondo ul. Al. 1-go Maja 1a
1 lLIPCA NASTĄPI ZMIANA BASENU W I EDYCJI
Edycja I od 1.07 – 2.07 – Basen Sportowy ul. Szymanowskiego 5a na Zatorzu
Edycja II 16.08 – 27.08 – Obiekt Rekreacyjno Sportowy Rondo ul. Al. 1-go Maja 1a
– organizatorem kursu jest Iskra Konin
– jedna edycja to łącznie 10 zajęć zajęć, od poniedziałku do piątku codziennie 1 lekcja,
– termin zgłoszeń i wpłat:
I edycja do 10.06 br.
II edycja do 10.08 br.
– opłata za jedną edycję to 250zł – cena zawiera wszystkie koszty,
– w zalezności od wieku i umiejętności dzieci będa podzielone na grupy przedszkolne i szkolne,
– czas trwania jednej lekcji to 45min dla grup przedszkolnych oraz 60min dla grup szkolnych,
– zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych (między 15:00 a 19:00),
– liczebność grup: do 6 osób w grupach przedszkolnych oraz do 10 osób w grupach szkolnych,
– podział na grupy oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po zakończeniu zapisów,
– można zgłosić dziecko na obie edycje kursu – należy wtedy wypełnić obydwa formularze zaznaczając odpowiednio opcje i dokonać opłaty za dwie edycje,
– liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty – dziecko będzie umieszczone na liście uczestników po zaksięgowaniu wpłaty,
– w przypadku braku możliwości skompletowania wymaganej liczby dzieci kurs się nie odbędzie – wpłacona opłata zostanie zwrócona,
– wniesione opłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu,
– organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu.

Koordynator kursu:

Jacek Przybylski
tel. 600 012 677