Poprawiamy Rekordy na Termach – Poznań, 20 maja 2023r.

Zawodników na zawody wyznaczają trenerzy, transport we własnym zakresie, zbiórka na miejscu zawodów, koszty opłat startowych pokrywają rodzice w biurze zawodów.