Pływamy z Ukrainą

Dzieci i młodzież – uchodźców z Ukrainy zapraszamy na:

– bezpłatne zajęcia nauki pływania
– treningi dla uprawiających sport pływacki

Trenerom oferujemy możliwość współpracy!

Zainteresowanych zajęciami prosimy o przesłanie następujących danych na email klub@iskrakonin.pl
– imię i nazwisko dziecka
– datę urodzenia dziecka
– imię i nazwisko rodzica / opiekuna
– nr paszportu dziecka / rodzica / opiekuna
– numer telefonu kontaktowego do rodzica / opiekuna

Jeśli dzicko nie rozumie języka polskiego to konieczne jest aby na zajęciach była z nim osoba tłumacząca polecenia trenera.