Pływam na medal z Kopernikiem – Toruń, 16 grudnia 2023r.

Chęć udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają do trenerów. Transport we własnym zakresie, zbiórka na miejscu zawodów, koszty opłat startowych pokrywają rodzice – płatne na konto klubu do dnia 13 grudnia br. z dopiskiem w tytule “Za zawody 16.12.2023 w Toruniu”.