Pływam na medal – Toruń, 9 listopada 2019r.


Zawodników na zawody wyznaczają trenerzy, opłatę startową pokrywa klub, transport we własnym zakresie.
Koordynatorem jest trener Bartosz Zaparty.