Pływam na Medal – Toruń, 10 listopada 2018r.


Zawodników zgłaszają rodzice do trenerów przez smsy, ew. wykreślenia zgodne z terminem również przez smsy. Klub pokrywa opłatę startową. Transport we własnym zakresie.
W przypadku zbyt późnego zgłoszenia do trenera wycofania zawodnika ew. powstałe koszty pokrywają rodzice bez względu na przyczynę.