Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – 12 marca 2019r.

Zarząd KTP Iskra zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Zebranie odbędzie się we wtorek 12 marca 2019r. o godz. 20:30 (drugi termin o godz. 20:45) w sali konferencyjnej na pływalni Rondo. Głównymi punktami porządku obrad będą:
– głosowanie nad zmianami w statucie,
– głosowanie nad wotum zaufania dla poszczególnych organów Władz KTP Iskra – w przypadku braku udzielenia wotum zaufania organ władz zostaje odwołany i następuje wybór nowego składu tego organu.
Prawo do udziału w Zebraniu mają wyłącznie członkowie zwykli KTP Iskra z prawem głosu.
Zarząd KTP Iskra