Mistrzostwa Okręgu Wlkp., Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności 11-12 lat – Poznań, 10-11 listopada 2018r.


Zawodników biorących udział w zawodach wyznaczają trenerzy. Klub pokrywa koszty czterech startów. Transport we własnym zakresie.
W przypadku zbyt późnego zgłoszenia do trenera wycofania zawodnika ew. powstałe koszty pokrywają rodzice bez względu na przyczynę.