Letnie Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego – Poznań, 15-16 czerwca 2018r.

cof

Gratulujemy wyników!


Zgłoszenia zawodników dokonuje trener do dnia 7 czerwca br.
Klub opłaca 2 starty, kolejne we własnym zakresie. Transport we własnym zakresie.
Wykreślenia z zawodów bez konsekwencji finansowych przyjmuje trener do dnia 12 czerwca. Po tym terminie bez względu na przyczynę nieobecności zawodnika na zawodach rodzice / opiekunowie będą zobowiązani pokryć poniesione koszty.