Kurs Podstaw Nauki Pływania dla 6 latków – Edycja 2022r.


Uwaga – zmiana miejsca kursu!
Zajęcia dla wszystkich uczestników Kursu Podstaw Nauki Pływania dla 6 latków prowadzone będą o godz. 16.00 w dniach 27-30 grudnia br. na pływalni Zatorze ul. Szymanowskiego 5a.
Termin kursu: 27-30 grudnia 2022r.
Termin zapisów i wpłat: 21 grudnia br.
Całkowity koszt to 40zł (za 4 zajęcia)
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, telefon i koniecznie dopisek „Kurs Pływania 6 Latków” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

 • kurs przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które w roku szkolnym 2023 rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej – podstawowy rocznik to 2016,
 • w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci, które obecnie nie biorą udziału w regularnych zajęciach nauki pływania prowadzonych przez klub Iskra,
 • na kursie w zależności od umiejętności dziecka prowadzony będzie wstęp i podstawy do nauki pływania,
 • minimalnymi wymaganiami do kwalifikacji na kurs są: brak strachu dziecka przed wodą, oswojenie z wodą, chęć do współpracy z instruktorem, umiejętność zachowania się w grupie,
 • termin kursu to 27-30 grudnia 2022r.
 • zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych (między 15:00 a 19:00),
 • miejsce to basen szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie na ul. Sosnowej 16
 • kurs obejmuje łącznie 4 lekcje trwające 45min każda – jedne zajęcia każdego dnia kursu
 • grupy będą liczyły maksymalnie 8 osób na instruktora, uczestnicy będą dzieleni ze względu na poziom umiejętności,
 • całkowity koszt kursu to 40zł – cena zawiera wszystkie koszty,
 • zapisów należy dokonywać przez formularz,
 • termin zapisów i wpłat to 21 grudnia br. – zgłoszenia bez wpłaty nie zostaną przyjęte
 • wpłat należy dokonywać do 21 grudnia br.
  na konto 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001
  podając w tytule imię i nazwisko dziecka, telefon oraz dopisek „Kurs Pływania 6 Latków”
 • przydział do grup oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po zakończeniu zapisów
 • dziecko na zajęcia powinno mieć strój jak na basen oraz okularki (czepki nie są obowiązkowe)
 • liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje data wpłaty
 • w przypadku rezygnacji po 21 grudnia wpłaty nie będą zwracane bez względu na przyczynę rezygnacji,
 • podczas kursu uczestnikom będą wykonywane zdjęcia oraz nagrywane materiały video. Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne
  wyrażeniem zgody na rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, utrwalone podczas kursu jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji Iskra Konin oraz na potrzeby działalności Iskra Konin poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie
 • rodzice i opiekunowie przed zapisaniem dziecka na kurs muszą zapoznać się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich
 • uczestnicy kursu muszą ściśle stosować siędo poleceń prowadzącego oraz obsługi pływalni,
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez podania przyczyny – wpłacone opłaty zostaną wtedy zwrócone w całości
 • organizatorem kursu jest Iskra Konin