Kurs Nauki i Doskonalenia Stylów Pływackich metodą Instinctive Swimming – 27-29 grudnia 2022r.

Innowacyjna metoda, która w naturalny sposób uaktywnia umiejętność pływania u dzieci

Suma doświadczeń pracy z dziećmi, wieloletnich treningów i obserwacji pływaków, oraz pracy trenerskiej, pozwoliła stwierdzić, że pływanie jest dla człowieka instynktowną umiejętnością, w jaką wyposażyła go natura.

Nowa droga nauki pływania – Instinctive Swimming prowadzi poprzez rewolucyjną formę uaktywniania umiejętności pływania i buduje cztery style w oparciu o współczesne osiągnięcia szkoleniowe w tej dziedzinie. Metodę stworzono z myślą o dzieciach i ich naturalnych zachowaniach w wodzie – oparta jest na współczesnej wiedzy o psychologii dziecięcej oraz wieloletnim doświadczeniu pracy z dziećmi w wodzie. Ważnymi elementami metody są: praca z dziećmi w grupie, zajęcia od początku prowadzone na głębokiej wodzie, oraz krótki czas przerw pomiędzy kolejnymi zajęciami (codziennie lub co 2 dni) dzięki czemu proces szkoleniowy jest efektywniejszy.

Punktami konstrukcyjnymi metody Instinctive Swimming są:

 • redukcja stresu przed głęboką wodą, który to stres wynikający z pierwszego kontaktu z wodą jest główną przyczyną zablokowania umiejętności pływania
 • czucie chwytu wody na dłoniach i stopach co jest podstawą przemieszczania się w wodzie
 • efektywność pracy nóg oraz hydrodynamika ułożenia ciała w wodzie – przyjęcie pozycji dla jak największego wyporu wody, jest podstawą swobodnego utrzymania się na jej powierzchni i powoduje, iż ruchy człowieka w wodzie już zawsze stają się wyjątkowo efektywne

Efektem powyższego jest:

 • odblokowaniem umiejętności pływania
 • precyzyjnym budowaniem najważniejszych elementów techniki
 • doskonałą jakościowo podstawą do nauki czterech stylów pływackich
 • rozwojem psychofizycznym dziecka

Więcej informacji o metodzie Instinctive Swimming można znaleźć na stronie InSwim.org
O książce i metodzie możne również przeczytać na stronach
Fundacja Pływanie Polskie na facebooku

O autorze metody Instinctive Swimming
i książki o tym samym tytule

Bartosz Stanecki – trener pływania specjalizujący się w optymalizacji techniki. Od 2007 pracuje jako trener w klubach pływackich, oraz indywidualnie z pływakami na wszystkich poziomach zaawansowania.

Trener medalistki Mistrzostw Świata i Europy Juniorów oraz medalistów mistrzostw krajowych. W dotychczasowej pracy szkoleniowej współpracował z siedmioma olimpijczykami i ich trenerami. Twórca kilkunastu profesjonalnych filmów szkoleniowych o technice pływania.

Inicjator i założyciel klubów pływackich, założyciel Ośrodka Rozwoju Pływania, współtwórca programu SWIM2024.
Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego i muzyki w szkole podstawowej. Wychowawca – wolontariusz w Domu Dziecka, instruktor na obozach harcerskich, autor muzyki, tekstów piosenek i małych form poetyckich.

Zapraszamy na Kurs Nauki i Doskonalenia Stylów Pływackich metodą Instinctive Swimming (IS):

 • kurs przeznaczony jest dla dzieci od 7 do 14 roku życia,
 • na kursie prowadzona będzie nauka i doskonalenie pływania czterema stylami pływackimi przy czym jedno dziecko bierze udział w nauce tylko jednego stylu,
 • po ukończeniu kursu dzieci będą potrafiły pływać wybranym stylem pływackim na poziomie podstawowym – tzn. będą posiadały umiejętności poprawnego układania ciała we wodzie oraz odpowiedniej i efektywnej koordynacji ruchów napędowych rąk i nóg w wybranym stylu, oraz rytmicznym oddechu,
 • minimalne wymagania wstępne do kwalifikacji na poszczególne style:
  – styl grzbietowy – dzieci posiadające podstawową umiejętność pływania na głębokiej wodzie tzn. potrafią samodzielnie bez przyrządów poruszać się w głębokiej wodzie (bez gruntu) w dowolny sposób na odcinku 25m,
  – kraul (styl dowolny), żabka (styl klasyczny) oraz delfin (styl motylkowy) – dzieci, które potrafią przepłynąć przynajmniej jednym stylem (kraulem, grzibietem, żabką, motylkiem) 25m na głębokim basenie,
 • na pierwszych zajęciach odbędzie się weryfikacja i dzieci nie spełniające wymogów do nauki kraula, żabki i delfina zostaną przesunięte na naukę grzbietu,
 • dzieci nie potrafiące poruszać się na głębokiej wodzie mogą nie zostać dopuszczone do kursu – w takim przypadku wpłacone pieniądze zostaną zwrócone,
 • na zakończenie kursu odbędzie się sprawdzian zdobytych umiejętności i dzieci, które je nabyły otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętność pływania wybranym stylem – w przypadku jeśli dziecko nie zaliczy sprawdzianu klub oferuje 4 dodatkowe darmowe lekcje w ramach regularnie prowadzonych zajęć klubowych, na których dziecko będzie doskonaliło nabyte na kursie umiejętności,
 • prowadzącym wszystkie zajęcia będzie trener Bartosz Stanecki – twórca metody “Instinctive Swimming” oraz autor książki pod tym samym tytułem. Więcej informacji o trenerze-autorze, metodzie i książce na stronie inswim.org
 • termin kursu to 27-29 grudnia br., zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych (między 15:00 a 19:00) – wbrew powszechnym lecz błędnym przekonaniom, nauka podstaw stylu pływackiego nie musi trwać wiele miesięcy. Dzięki stosowaniu efektywnej metody IS, intensywności prowadzonych zajęć dzień po dniu, skupieniu uwagi dziecka oraz zaangażowaniu trenera wystarczy kilka dni na podstawowe opanowanie pełnego stylu,
 • miejsce to basen szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie na ul. Sosnowej 16
 • kurs obejmuje 3 lekcje trwające 55min każda – jedne zajęcia każdego dnia kursu
 • grupy będą liczyły maksymalnie 10 osób, uczestnicy nie będą dzieleni ze względu na wiek ale wyłącznie z uwagi na wybrany do nauki styl pływacki
 • całkowity koszt kursu to 400zł
 • zapisów należy dokonywać przez formularz
 • termin zapisów i wpłat to 18 grudnia br. – zgłoszenia bez wpłaty nie zostaną przyjęte
 • wpłat należy dokonywać do 18 grudnia br.
  na konto 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001
  podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz dopisek “Kurs INSWIM”
 • uczestnik może zapisać się na naukę tylko jednego stylu
 • przydział do grup oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po zakończeniu zapisów
 • liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje data wpłaty
 • w przypadku rezygnacji po 18 grudnia wpłaty nie będą zwracane
 • podczas kursu uczestnikom będą wykonywane zdjęcia oraz nagrywane materiały video. Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne
  wyrażeniem zgody na rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, utrwalone podczas kursu jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji Iskra Konin oraz na potrzeby działalności Iskra Konin poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez podania przyczyny – wpłacone opłaty zostaną wtedy zwrócone w całości
 • organizatorem kursu jest Iskra Konin
 • kontakt w sprawie kursu: klub@iskrakonin.pl