International Swimming Cup – Poznań, 21-23 kwietnia 2017r.

isc-4Zawodników zgłaszają trenerzy do dnia 4 marca – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich nie będą zgłoszeni.