Gorące Ściganie na Termach – Poznań, 15 kwietnia 2023r.


Zawodników na zawody wyznaczają trenerzy, transport we własnym zakresie, zbiórka na miejscu zawodów, koszty opłat startowych pokrywają rodzice w biurze zawodów.