Festiwal Sprintu na Termach – Poznań, 5 marca 2022r.

Gratulujemy startów! Wyniki na stronie wyniki

Zawodników na zawody wyznaczają trenerzy. Część opłaty startowej w wysokości 20zł pokrywa zawodnik. Wpłaty należy uiszczać na konto Klubu do dnia 20 lutego br. wpisując w tytule imię i nazwisko oraz dopisek “opłata startowa za zawody 5 marca”. Pozostałą część opłaty starowej pokrywa Klub. Transport we własnym zakresie.