Feryjny Kurs Nauki i Doskonalenia Pływania – Edycja 2024

Harmonogrm oraz przydział do grup – Edycja II


Termin kursu: Edycja I 12-16 lutego, Edycja II 19-23 lutego 2024r.
Termin zapisów i wpłat: 5 lutego br.
Całkowity koszt jednej edycji 100zł (za 5 zajęć)
Możliwość zapisu na obie edycje
Miejsce: Basen Kryty – Konin, ul. Szymanowskiego 5a
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, telefon i koniecznie dopisek “Feryjny Kurs Nauki Pływania Edycja nr edycji” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

Po 7 lutego na tej stronie ukaże się lista przydziału do grup oraz szczegółowy harmonogram. Dodatkowo przed zajęciami trenerzy prześlą smsem informację o terminie zajęć.

Iskra Konin zaprasza na Feryjny Kurs Nauki i Doskonalenia Pływania.

 • kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które biorą obecnie udział w zajęciach organizowanych przez klub Iskra jak i dla dzieci, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w naszych zajęciach,
 • na kursie w zależności od umiejętności dziecka prowadzony będzie wstęp, podstawy nauki pływania oraz doskonalenie techniki pływania,
 • minimalnymi wymaganiami do kwalifikacji na kurs są: brak strachu dziecka przed wodą, oswojenie z wodą, chęć do współpracy z instruktorem, umiejętność zachowania się w grupie,
 • termin: Edycja I 12-16 lutego, Edycja II 19-23 lutego 2024r.
 • możliwość zapisu na obie edycje
 • miejsce: Basen Kryty – Konin, ul. Szymanowskiego 5a
 • zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych (między 15:00 a 19:00),
 • jedna edycja kursu obejmuje 5 lekcji – od poniedziałku do piątku codziennie 1 lekcja
 • czas trwania jednej lekcji to 45min dla grup przedszkolnych oraz 55min dla grup szkolnych,
 • grupy będą liczyły maksymalnie 8 osób na instruktora, uczestnicy będą dzieleni ze względu na poziom umiejętności,
 • całkowity koszt jednej edycji to 100zł – cena zawiera wszystkie koszty,
 • zapisów należy dokonywać przez formularz,
 • zapisy do 5 lutego br. – zgłoszenia bez wpłaty nie zostaną przyjęte
 • wpłat należy dokonywać do 5 lutego br.
  na konto 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001
  podając w tytule imię i nazwisko dziecka, telefon oraz dopisek “Feryjny Kurs Nauki Pływania Edycja nr edycji
 • przydział do grup, miejsce zajęć oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po zakończeniu zapisów
 • dziecko na zajęcia powinno mieć strój jak na basen oraz okularki (czepki nie są obowiązkowe)
 • liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje data wpłaty
 • w przypadku rezygnacji po 5 lutego wpłaty nie będą zwracane bez względu na przyczynę rezygnacji,
 • podczas kursu uczestnikom będą wykonywane zdjęcia oraz nagrywane materiały video. Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne
  wyrażeniem zgody na rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, utrwalone podczas kursu jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji Iskra Konin oraz na potrzeby działalności Iskra Konin poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie
 • rodzice i opiekunowie przed zapisaniem dziecka na kurs muszą zapoznać się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich
 • uczestnicy kursu muszą ściśle stosować siędo poleceń prowadzącego oraz obsługi pływalni,
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez podania przyczyny – wpłacone opłaty zostaną wtedy zwrócone w całości
 • organizatorem kursu jest Iskra Konin
 • Koordynator kursu – Bartosz Zaparty – tel. 697 136 714