3 Meeting Pływacki im. Macieja Frankiewicza – Poznań, 3 czerwca 2017r.

2017-fran-5


Zawodników na zawody zgłaszają trenerzy do 22 maja br. Zawodnicy bez ważnych badań lekarskich nie będą zgłoszeni.