Szkółka – opłaty – NIEAKTUALNY!

Informacje o opłatach dla uczestników zajęć prowadzonych przez Klub Iskra dotyczą Szkółki Pływackiej Iskierki, Pływackiego Przedszkola Iskiereczki oraz Baby Swim w sezonie 2019/2020 (obowiązuje do stycznia 2020r.)

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator uczestnika – rodzic tworzy go samodzielnie wg. opisu poniżej
* imię i nazwisko uczestnika zajęć, za które jest dokonywana opłata

W celu ułatwienia identyfikacji wpłat w tytule przelewu musi znajdować się unikalny identyfikator złożony z inicjałów imienia i nazwiska oraz daty urodzenia dziecka np. Szczepan Czerski ur. 31 kwietnia 2002 ma identyfikator: SC20020431 – identyfikator jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego dziecka.

Przykład formatu tytuł przelewu

“SC20020431 Szczepan Czerski tel. 585234321 – druga rata”


Dane do przelewu


Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin


Numer konta bankowego
tylko dla Szkółki “Iskierki”, Przedszkola “Iskiereczki” oraz “Pierwszy Nurek w SP3”

43 1600 1462 1030 5738 6000 0001


Uwagi

– prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Szkółki Pływackiej,
– jeden przelew może zawierać opłatę tylko za jednego uczestnika.
– opłaty zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć,
– opłata uiszczana jest z góry w terminach zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną poniżej płatna na podane konto,
– opłata za jedną edycję może być podzielona jedynie na dwie równe raty
– przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach wpłacona opłata nie jest zwracana
– opłaty są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach
– zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na zajęciach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem czy jest taka możliwość.
– w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty za drugą ratę bieżącej edycji kursu lub opłaty za kolejną edycję. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba (zaświadczenie lekarskie) nie będą rozpatrywane
– rezygnacja z zajęć wymaga przesłania stosownej informacji na maila klubowego do dnia płatności drugiej raty – wpłacona już rata nie jest zwracana. Jeśli płatność została dokonana za całą edycję zostanie zwrócona jedna rata
– zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Harmonogram.


Harmonogram i wysokość opłat w sezonie 2019/2020 dla Szkółki Pływackiej Iskierki oaz Pływackiego Przedszkola Iskiereczki
Okres zajęć Liczba zajęć Terminy płatności rat
od 2.09.2019r. do 20.06.2020r. 36 lekcji I rata płatna do 1.09.2019r.
II rata płatna do 15.11.2019r.
III rata płatna do 1.02.2020r.
IV rata płatna do 15.04.2020r.
Wiek dziecka Całkowity koszt
36 lekcji
Wyokość jednej raty
Szkółka Pływacka “Iskierki”
6-12 lat

grupy do 11 osób
lekcje 55min.
640zł 160zł
Pływackie Przedszkole “Iskiereczki”
3-5 lat

grupy do 7 osób
lekcje 45min.
800zł 200zł
Niemowlaki “Baby Swim”
od 2-go miesiąca życia do 2 lat

grupy do 6 dzieci (plus dwójka opiekunów dla każdego dziecka)
lekcje 30min.
960zł 240zł
(opłata obejmuje udział w zajęciach dziecka i dwójki opiekunów)

Oferta dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i grup zorganizowanych
Program Jednorazowa opłata za jedną grupę za cały program
Iskierki – Pierwszy nurek (12 lekcji) 2000zł

 
Uwagi do oferty dla grup:
– czas trwania zajęć to 45 min.
– jedna grupa to 10 uczestników,
– deklaracja przystąpienia do programu zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach w całym programie,
– opłaty zawierają koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć – nie obejmuje natomiast ew. kosztów transportu i opieki nad grupami poza zajęciami na niecce basenu.footer © Iskra Konin 2016