Składki – NIEAKTUALNY!

Informacje o wpłatach składek członkowskich dla Zawodników Członków Klubu

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator uczestnika – rodzic tworzy go samodzielnie wg. opisu poniżej
* nr telefonu kontaktowego podany podczas zapisu uczestnika
* imię i nazwisko zawodnika
* miesiąc, za który jest dokonywana wpłata składki

Jeden przelew może zawierać składkę tylko za jeden miesiąc za jednego zawodnika – w przypadku jednorazowego wnoszenia składek więcej miesięcy należy wykonać odpowiednią liczbę przelewów z zaznaczeniem na każdym przelewie, którego zawodnika i miesiąca dotyczy.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłat w tytule przelewu musi znajdować się unikalny identyfikator złożony z inicjałów imienia i nazwiska oraz daty urodzenia zawodnika
np. Szczepan Czerski ur. 31 kwietnia 2002 ma identyfikator: SC20020431 – identyfikator jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego zawodnika.

Wymagany format tytuł przelewu (przykład)

“SC20020431 tel. 585234321 Szczepan Czerski – składka członkowska za 11.2015”


Dane do przelewu


Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin

Numer konta bankowego – tylko dla Zawodników Członków Klubu “Iskra”

77 2030 0045 1110 0000 0428 6410


Uwagi

– o wysokości składki płaconej przez zawodnika decyduje przynależność do określonej grupy (rekreacyjnej lub sportowej), poziomu zaawansowania zawodnika oraz czy uczęszcza do klas pływackich prowadzonych przez Klub
– przydziału do grup i poziomów zaawansowania dokonują trenerzy
– informację o wysokości płaconej składki przekazuje rodzicom trener
– prosimy o zapoznanie się z regulaminami dla poszczególnych sekcji
– wnoszona składka upoważnia do uczestniczenia w treningach zgodnie z przydziałem do grupy i wymaganiami trenera
– składka uiszczana jest z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca płatna na podane konto
– sezon pływacki obejmuje 33-36 zajęć od września do czerwca,
– standardowo zajęcia trwają 55min,
– składek nie pobiera się w miesiącach, w których nie jest prowadzone szkolenie – lipiec i sierpień
– składki miesięczne są stałe niezależnie od liczby faktycznie przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu/semestrze czy też liczby świąt, ferii i dni wolnych od pracy czy też rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach pływackich
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z trenerem czy jest taka możliwość
+ w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 15-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie składki. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba (zaświadczenie lekarskie) nie będą rozpatrywane
– zajęcia odbywają się zgodnie z podanym na stronie harmonogramem. W dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji, a także w dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz inne dni uwzględnione w harmonogramie zajęcia nie są prowadzone


Składki

Grupy Klubowe
Grupa Liczba godzin treningów w tygodniu
Składka miesięczna
Rekreacyjna 2 100zł
Rekreacyjna 3 140zł
Rekreacyjna 4 180zł
Sportowa powyżej 4
kwalifikuje trener
składka nominalna 300zł
Sportowa – realizująca pełny plan szkolenia powyżej 4
kwalifikuje trener
130zł
Triathlon 2 100zł
Triathlon 3 140zł
Triathlon 4 180zł
Masters 1 80złWysokość składki za treningi triathlonowe wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej (od podstawówki do liceum).


Pływackie klasy sportowe oraz patronackie w Szkole Podstawowej nr 3
Liczba godzin treningów w tygodniu
Składka miesięczna
2 60zł
3-4 90zł
Grupa sportowa
powyżej 4
kwalifikuje trener
składka nominalna 300zł
Grupa sportowa – realizująca pełny plan szkolenia
powyżej 4
kwalifikuje trener
130zł


footer © Iskra Konin 2016