Składki 2019/2020- nieaktualny

Składki 2019/2020- nieaktualny

Informacje o wpłatach składek członkowskich dla Zawodników Członków Klubu

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator uczestnika
* imię i nazwisko uczestnika zajęć, za które jest dokonywana opłata
* nr telefonu kontaktowego podany podczas zapisu uczestnika
* miesiąc, za który jest dokonywana wpłata składki

W celu otrzymania tytułu przelewy należy skorzystać z generatora:

Prawidłowy tytuł przelewu jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego dziecka.
Jeden przelew może zawierać składkę tylko za jednego uczestnika.


Dane do przelewu dla Zawodników Członków Klubu “Iskra”

Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin

Numer konta bankowego

77 2030 0045 1110 0000 0428 6410


Uwagi

– o wysokości składki płaconej przez zawodnika decyduje przynależność do określonej grupy (rekreacyjnej lub sportowej), poziomu zaawansowania zawodnika oraz czy uczęszcza do klas pływackich prowadzonych przez Klub
– przydziału do grup i poziomów zaawansowania dokonują trenerzy
– informację o wysokości płaconej składki przekazuje rodzicom trener
– prosimy o zapoznanie się z regulaminami dla poszczególnych sekcji
– wnoszona składka upoważnia do uczestniczenia w treningach zgodnie z przydziałem do grupy i wymaganiami trenera
– składka uiszczana jest z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca płatna na podane konto
– sezon pływacki obejmuje okres od września do czerwca,
– standardowo zajęcia trwają 55min,
– składek nie pobiera się w miesiącach, w których nie jest prowadzone szkolenie – lipiec i sierpień
– składki miesięczne są stałe niezależnie od liczby faktycznie przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu/semestrze czy też liczby świąt, ferii i dni wolnych od pracy czy też rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach pływackich
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z trenerem czy jest taka możliwość
+ w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 15-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie składki. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba (zaświadczenie lekarskie) nie będą rozpatrywane
– zajęcia odbywają się zgodnie z podanym na stronie harmonogramem. W dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji, a także w dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz inne dni uwzględnione w harmonogramie zajęcia nie są prowadzone


Składki

Grupy Klubowe
Grupa Liczba godzin treningów w tygodniu
Składka miesięczna
Rekreacyjna 2 130zł
Rekreacyjna 3 180zł
Rekreacyjna 4 230zł
Sportowa powyżej 4
kwalifikuje trener
składka nominalna 300zł
Sportowa – realizująca pełny plan szkolenia powyżej 4
kwalifikuje trener
140zł
Masters 1 110złPływackie klasy sportowe oraz patronackie w Szkole Podstawowej nr 3
Liczba godzin treningów w tygodniu
Składka miesięczna
2 80zł
3 110zł
Grupa sportowa
powyżej 4
kwalifikuje trener
składka nominalna 300zł
Grupa sportowa – realizująca pełny plan szkolenia
powyżej 4
kwalifikuje trener
140zł


footer © Iskra Konin 2016