Opłaty

Opłaty w sezonie 2020/2021

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator uczestnika
* imię i nazwisko uczestnika zajęć, za które jest dokonywana opłata
* nr telefonu kontaktowego podany podczas zapisu uczestnika
* miesiąc, za który jest dokonywana wpłata składki

W celu otrzymania tytułu przelewy należy skorzystać z generatora:

Prawidłowy tytuł przelewu jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego dziecka.
Jeden przelew może zawierać składkę tylko za jednego uczestnika.


Dane do przelewu dla Szkółki “Iskierki”, Przedszkola “Iskiereczki” oraz “Pierwszy Nurek w SP3”

Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin

Numer konta bankowego

43 1600 1462 1030 5738 6000 0001


Uwagi (wyciąg z regulaminu)

– prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Szkółki Pływackiej,
– cały kurs obejmuje 10 miesięcy, w ciągu których przeprowadzonych będzie co najmniej 35 zajęć,
– opłata miesięczna wynika z podzielenia kosztu całego kursu na 10 rat miesięcznych
– opłata miesięczna uiszczana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca,
– opłaty miesięczne są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu,
– zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne, ferie i inne dni wolne od pracy i nauki,
– stała opłata miesięczna obowiązuje niezależnie od liczby zajęć, które odbędą się w danym miesiącu,
– opłaty zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć,
– jeden przelew może zawierać opłatę tylko za jednego uczestnika,
– zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach,
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na zajęciach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem czy jest taka możliwość,
– w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty za kolejny miesiąc. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba nie będą rozpatrywane
– rezygnacja z zajęć wymaga przesłania stosownej informacji na maila klubowego do końca bieżącego miesiąca – wpłacona już opłata nie jest zwracana,
– zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Harmonogram.


Harmonogram i wysokość opłat w sezonie 2020/2021 dla Szkółki Pływackiej Iskierki oaz Pływackiego Przedszkola Iskiereczki
Okres zajęć Liczba zajęć Terminy płatności rat
od 31.08.2020r. do 19.06.2021r. Co najmniej 35 lekcji w czasie 10 miesięcznego kursu z góry do 10 dnia każdego miesiąca
Wiek dziecka Całkowity koszt kursu Wysokość raty miesięcznej
Szkółka Pływacka “Iskierki”
6-12 lat

grupy do 11 osób
lekcje 55min.
900zł 90zł
Pływackie Przedszkole “Iskiereczki”
3-5 lat

grupy do 7 osób
lekcje 45min.
900zł 90zł

Oferta dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i grup zorganizowanych
Program Jednorazowa opłata za jedną grupę za cały program
Iskierki – Pierwszy nurek (12 lekcji) 2600zł

 
Uwagi do oferty dla grup z przedszkoli i szkół:
– czas trwania zajęć to 45 min.
– jedna grupa to 10 uczestników,
– deklaracja przystąpienia do programu zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach w całym programie,
– opłaty zawierają koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć – nie obejmuje natomiast ew. kosztów transportu i opieki nad grupami poza zajęciami na niecce basenu.footer © Iskra Konin 2016