Wiosenne Zawody Pływackie – Konin, 28 kwietnia 2018r.

pdf-icon Oświadczenie rodzica/opiekuna o braku przeciwwskazań

Lista zgłoszeń – stan na 25.04.2018footer © Iskra Konin 2016