Kurs Nauki Pływania 4-15 stycznia 2021r.

Szanowni Państwo. Z uwagi na obostrzenia wprowadzone do 17 stycznia zmuszeni jesteśmy odwołać feryjny kurs pływania 4-15 stycznia 2021r. Aby otrzymać zwrot wpłaconej za kurs opłaty należy na maila klub@iskrakonin.pl przesłać informację zawierającą: nr telefonu kontaktowego, nazwisko i imię, datę urodzenia zapisanego dziecka oraz numer konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot wpłaty. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
Formularz zapisów na Kurs Pływania

EDYCJA 4-15 STYCZNIA 2021r.
iskierki-logo

Termin zgłoszeń oraz opłat – do 25 grudnia 2020r.
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001
Koszt kursu to 170zł. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia i dopisek „Kurs Pływania styczeń 2021” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

Iskra Konin zapraszają na Kurs Nauki Pływania.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które brały już udział w zajęciach organizowanych przez klub Iskra (Szkółka Iskierki, Przedszkole Iskiereczki) jak i dla dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w naszych zajęciach.
Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat, które już potrafią pływać oraz te, które wymagają oswojenia z wodą na brodziku. Grupy będą dostosowane do poziomu umiejętności.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
– terminowe zgłoszenie przez formularz oraz dokonanie opłaty
– zapoznanie się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich
– zapoznanie się z regulaminem zasad bezpieczeństwa sanitarnego obiektu Rondo
– ścisłe stosowanie się uczestników do poleceń prowadzącego oraz obsługi pływalni

Informacje szczegółowe:
– organizatorem kursu jest Iskra Konin
– termin kursu: 4-15 stycznia 2021r. – łącznie 10 godzin zajęć, od poniedziałku do piątku codziennie 1 godz.,
– termin zgłoszeń: do 25 grudnia 2020r.
– koszt kursu to 170zł
– łączny czas jednej lekcji to 60min. (z wejściem i przebieraniem)
– miejsce prowadzenia zajęć – Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 3 – Konin, ul. Sosnowa 16
– liczebność grup do 10 osób
– zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych (między 16:00 a 19:00),
– podział na grupy oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po skompletowaniu grup.
– liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty – dziecko będzie umieszczone na liście uczestników po zaksięgowaniu wpłaty,
– w przypadku braku możliwości skompletowania wymaganej liczby dzieci kurs się nie odbędzie – wpłacona opłata zostanie zwrócona,
– cena zawierają wszystkie koszty,
– wniesione opłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu,
– organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu

Koordynatorzy kursu:

Jacek Przybylski
tel. 600 012 677

Szymon Haładaj
tel. 605 886 208

OTWORZYĆ BASENY !!!

Poniżej fragment maila otrzymanego z Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego:
Wczorajsza decyzja o zamknięciu pływalni jest kuriozalna. Takie działanie to jawna dyskryminacja pływania, pływania artystycznego, piłki wodnej i skoków do wody.
To zrujnowanie wysiłku całego środowiska od lat wkładanego w szkolenie zawodników oraz zniszczenie wszystkich czterech wymienionych dyscyplin sportowych.
Zachęcamy by w swoim imieniu wysyłać pisma do Kancelarii Premiera, Ministra Sportu, Ministra Zdrowia z opisem dramatycznej sytuacji sportu pływackiego po wczorajszej informacji Rządu o zamknięciu basenów.
Zawodników oraz rodziców zawodników prosimy serdecznie by w imieniu swoim i swoich dzieci również takie pisma wysyłali.
Musimy działać razem, solidarnie, bo to nasz wspólny interes.
Prosimy wszystkich, którym leży na sercu dobro wielkopolskiego pływania aby podpisali również poniższą petycję:
Stanowcze NIE dla zamkniętych pływalni!

Prosimy więc wszystkich pływaków amatorów, zawodników, sympatyków pływania oraz sportu pływackiego o rozpowszechnienie tej informacji, wysyłanie emaili do Władz Państwowych oraz podpisane petycji. W treści emaila można zawrzeć treść petycji.

Biuro Prezesa Rady Ministrów:
kontakt@kprm.gov.pl
bprm@kprm.gov.pl

Ministerstwo Sportu:
kontakt@msport.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia:
kancelaria@mz.gov.pl

Zapisy na Sezon 2020/2021

Klub Iskra Konin przyjmuje zapisy na Sezon 2020/2021. Formularze zapisów wypełniają zawodnicy Klubu oraz dzieci ze Szkółki, które uczestniczyły już w zajęciach w poprzednim sezonie oraz wszyscy chętni do rozpoczęcia nauki i treningów.

Zajęcia rozpoczynają się od 31 sierpnia 2020r.

ZAPISY DO SZKÓŁKI ISKIERKI
(zajęcia 1 raz w tygodniu)
iskierki-logo
iskierki-logo
Oferta Szkółki skierowana przede wszystkim do dzieci, które jeszcze nie potrafią pływać, oraz tych, które rozpoczęły już naukę pływania i chciałyby utrwalić posiadane umiejętności oraz poznać kolejne style pływackie.

ZAPISY DO SEKCJI PŁYWACKIEJ KLUBU
(treningi min. 2 razy w tygodniu)
iskierki-logo
iskierki-logo
Do Sekcji Pływackiej Klubu zapraszamy dzieci które:
– będą chciały rozwijać swoją pływacką pasję
– będą potrafiły odnaleźć radość w systematycznych treningach (co najmniej dwa treningi w tygodniu)
– będą chciały poznać i rozwijać sportową technikę pływania
– uczestniczyć w zawodach pływackich

Formularz zapisów do Sekcji Masters
iskierki-logo

Składki 2019/2020

Informacje o wpłatach składek członkowskich dla Zawodników Członków Klubu

OBOWIĄZUJE OD 1 LUTEGO 2020r.

Poprzednie składki obowiązujące do stycznia 2020r.

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator uczestnika
* imię i nazwisko uczestnika zajęć, za które jest dokonywana opłata
* nr telefonu kontaktowego podany podczas zapisu uczestnika
* miesiąc, za który jest dokonywana wpłata składki

W celu otrzymania tytułu przelewy należy skorzystać z generatora:

Prawidłowy tytuł przelewu jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego dziecka.
Jeden przelew może zawierać składkę tylko za jednego uczestnika.


Dane do przelewu


Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin

Numer konta bankowego – tylko dla Zawodników Członków Klubu “Iskra”

77 2030 0045 1110 0000 0428 6410


Uwagi

– o wysokości składki płaconej przez zawodnika decyduje przynależność do określonej grupy (rekreacyjnej lub sportowej), poziomu zaawansowania zawodnika oraz czy uczęszcza do klas pływackich prowadzonych przez Klub
– przydziału do grup i poziomów zaawansowania dokonują trenerzy
– informację o wysokości płaconej składki przekazuje rodzicom trener
– prosimy o zapoznanie się z regulaminami dla poszczególnych sekcji
– wnoszona składka upoważnia do uczestniczenia w treningach zgodnie z przydziałem do grupy i wymaganiami trenera
– składka uiszczana jest z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca płatna na podane konto
– sezon pływacki obejmuje 33-36 zajęć od września do czerwca,
– standardowo zajęcia trwają 55min,
– składek nie pobiera się w miesiącach, w których nie jest prowadzone szkolenie – lipiec i sierpień
– składki miesięczne są stałe niezależnie od liczby faktycznie przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu/semestrze czy też liczby świąt, ferii i dni wolnych od pracy czy też rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach pływackich
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z trenerem czy jest taka możliwość
+ w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 15-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie składki. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba (zaświadczenie lekarskie) nie będą rozpatrywane
– zajęcia odbywają się zgodnie z podanym na stronie harmonogramem. W dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji, a także w dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz inne dni uwzględnione w harmonogramie zajęcia nie są prowadzone


Składki

Grupy Klubowe
Grupa Liczba godzin treningów w tygodniu
Składka miesięczna
Rekreacyjna 2 130zł
Rekreacyjna 3 180zł
Rekreacyjna 4 230zł
Sportowa powyżej 4
kwalifikuje trener
składka nominalna 300zł
Sportowa – realizująca pełny plan szkolenia powyżej 4
kwalifikuje trener
140zł
Masters 1 110złWysokość składki za treningi triathlonowe wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej (od podstawówki do liceum).


Pływackie klasy sportowe oraz patronackie w Szkole Podstawowej nr 3
Liczba godzin treningów w tygodniu
Składka miesięczna
2 80zł
3 110zł
Grupa sportowa
powyżej 4
kwalifikuje trener
składka nominalna 300zł
Grupa sportowa – realizująca pełny plan szkolenia
powyżej 4
kwalifikuje trener
140zł

Opłaty 2019/2020

Informacje o opłatach dla uczestników zajęć prowadzonych przez Klub Iskra dotyczą Szkółki Pływackiej Iskierki, Pływackiego Przedszkola Iskiereczki oraz Baby Swim w sezonie 2019/2020 (obowiązuje od lutego 2020r.)
UWAGA!
ZMIENIA SIĘ SYSTEM OPŁAT Z RATALNYCH NA MIESIECZNE

W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
* unikalny identyfikator uczestnika
* imię i nazwisko uczestnika zajęć, za które jest dokonywana opłata
* nr telefonu kontaktowego podany podczas zapisu uczestnika
* miesiąc, za który jest dokonywana wpłata składki

W celu otrzymania tytułu przelewy należy skorzystać z generatora:

Prawidłowy tytuł przelewu jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do konkretnego dziecka.
Jeden przelew może zawierać składkę tylko za jednego uczestnika.


Dane do przelewu


Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin


Numer konta bankowego
tylko dla Szkółki “Iskierki”, Przedszkola “Iskiereczki” oraz “Pierwszy Nurek w SP3”

43 1600 1462 1030 5738 6000 0001


Uwagi (wyciąg z regulaminu)

– prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Szkółki Pływackiej,
– cały kurs obejmuje 10 miesięcy, w ciągu których przeprowadzonych będzie co najmniej 35 zajęć,
– opłata raty miesięcznej uiszczana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca,
– dopuszcza się możliwość dokonania wpłaty jednorazowej za więcej niż jeden miesiąc,
– opłaty są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach,
– zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne, ferie i inne dni wolne od pracy i nauki,
– stała rata miesięczna obowiązuje niezależnie od liczby zajęć, które odbędą się w danym miesiącu,
– opłaty zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć,
– jeden przelew może zawierać opłatę tylko za jednego uczestnika,
– zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach,
– dla grup dziecięcych i młodzieżowych pojedyncze nieobecności na zajęciach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem czy jest taka możliwość,
– w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty za kolejny miesiąc. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba nie będą rozpatrywane
– rezygnacja z zajęć wymaga przesłania stosownej informacji na maila klubowego do końca bieżącego miesiąca – wpłacona już opłata nie jest zwracana,
– zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Harmonogram.


Harmonogram i wysokość opłat w sezonie 2019/2020 dla Szkółki Pływackiej Iskierki oaz Pływackiego Przedszkola Iskiereczki
Okres zajęć Liczba zajęć Terminy płatności rat
od 2.09.2019r. do 20.06.2020r. Co najmniej 35 lekcji w czasie 10 miesięcznego kursu z góry do 10 dnia każdego miesiąca
Wiek dziecka Całkowity koszt kursu Wysokość raty miesięcznej
Szkółka Pływacka “Iskierki”
6-12 lat

grupy do 11 osób
lekcje 55min.
850zł 85zł
Pływackie Przedszkole “Iskiereczki”
3-5 lat

grupy do 7 osób
lekcje 45min.
850zł 85zł
Niemowlaki “Baby Swim”
od 2-go miesiąca życia do 2 lat

grupy do 6 dzieci (plus dwójka opiekunów dla każdego dziecka)
lekcje 30min.
1100zł 110zł
(opłata obejmuje udział w zajęciach dziecka i dwójki opiekunów)

Oferta dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i grup zorganizowanych
Program Jednorazowa opłata za jedną grupę za cały program
Iskierki – Pierwszy nurek (12 lekcji) 2400zł

 
Uwagi do oferty dla grup z przedszkoli i szkół:
– czas trwania zajęć to 45 min.
– jedna grupa to 10 uczestników,
– deklaracja przystąpienia do programu zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach w całym programie,
– opłaty zawierają koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i opłatę za prowadzenie zajęć – nie obejmuje natomiast ew. kosztów transportu i opieki nad grupami poza zajęciami na niecce basenu.

Wakacyjny Kurs Nauki Pływania 10-21 sierpnia 2020r.

Lista uczestników:

Formularz zapisów na Wakacyjny Kurs Pływania

EDYCJA 10-21 SIERPNIA 2020r.
iskierki-logo

Termin zgłoszeń oraz opłat – do 7 sierpnia br.
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001
Koszt kursu to 170zł. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia i dopisek „Wakacyjny Kurs Pływania sierpień 2020” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

Iskra Konin oraz Rondo MOSiR zapraszają na Wakacyjny Kurs Nauki Pływania.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które brały już udział w zajęciach organizowanych przez klub Iskra (Szkółka Iskierki, Przedszkole Iskiereczki) jak i dla dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w naszych zajęciach.
Zapraszamy dzieci w wieku 3-12 lat, które już potrafią pływać oraz te, które wymagają oswojenia z wodą na brodziku. Grupy będą dostosowane do poziomu umiejętności.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
– terminowe zgłoszenie przez formularz oraz dokonanie opłaty
– zapoznanie się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich
– zapoznanie się z regulaminem zasad bezpieczeństwa sanitarnego obiektu Rondo
– ścisłe stosowanie się uczestników do poleceń prowadzącego oraz obsługi pływalni

Informacje szczegółowe:
– organizatorem kursu jest Iskra Konin, partnerem jest Obiekt Rekreacyjno Sportowy Rondo
– termin kursu: 10-21 sierpnia br. – łącznie 10 godzin zajęć, od poniedziałku do piątku codziennie 1 godz.,
– termin zgłoszeń: do 7 sierpnia br.
– koszt kursu to 170zł
– łączny czas jednej lekcji to 60min. (z wejściem i przebieraniem)
– miejsce prowadzenia zajęć – pływalnia Rondo Al. 1 Maja 1a
– liczebność grup do 10 osób
– zajęcia prowadzone będą w godzinach dopołudniowych (między 8:00 a 12:00),
– podział na grupy oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po skompletowaniu grup.
– liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty – dziecko będzie umieszczone na liście uczestników po zaksięgowaniu wpłaty,
– w przypadku braku możliwości skompletowania wymaganej liczby dzieci kurs się nie odbędzie – wpłacona opłata zostanie zwrócona,
– cena zawierają wszystkie koszty,
– wniesione opłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu,
– organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu

Koordynator kursu:

Jacek Przybylski
tel. 600 012 677

Wakacyjny Kurs Nauki Pływania 6-17 lipca 2020r.

Formularz zapisów na Wakacyjny Kurs Pływania

EDYCJA 6-17 LIPCA 2020r.
iskierki-logo

Termin zgłoszeń oraz opłat – do 30 czerwca br.
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia i dopisek „Wakacyjny Kurs Pływania 2020” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

Iskra Konin oraz Rondo MOSiR zapraszają na Wakacyjny Kurs Nauki Pływania.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które brały już udział w zajęciach organizowanych przez klub Iskra (Szkółka Iskierki, Przedszkole Iskiereczki) jak i dla dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w naszych zajęciach.
Zapraszamy dzieci w wieku 3-12 lat, które już potrafią pływać oraz te, które wymagają oswojenia z wodą na brodziku. Grupy na brodziku liczyć będą 5 osób, a pływające na torach do 8 osób. Grupy będą dostosowane do poziomu umiejętności.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
– terminowe zgłoszenie przez formularz oraz dokonanie opłaty
– zapoznanie się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich
– zapoznanie się z regulaminem zasad bezpieczeństwa sanitarnego obiektu Rondo
– ścisłe stosowanie się uczestników do poleceń prowadzącego oraz obsługi plywalni

Informacje szczegółowe:
– organizatorem kursu jest Iskra Konin, partnerem jest Obiekt Rekreacyjno Sportowy Rondo
– termin kursu: 6-17 lipca br. – łącznie 10 godzin zajęć, od poniedziałku do piątku codziennie 1 godz.,
– termin zgłoszeń: do 30 czerwca br.
– koszt kursu to 170zł
– łączny czas zajęć to 60min. (z wejściem i przebieraniem)
– miejsce prowadzenia zajęć to pływalnia Rondo Al. 1 Maja 1a
– zajęcia prowadzone będą w godzinach dopołudniowych (między 8:00 a 12:00),
– podział na grupy oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po skompletowaniu grup.
– liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty – dziecko będzie umieszczone na liście uczestników po zaksięgowaniu wpłaty,
– w przypadku braku możliwości skompletowania wymaganej liczby dzieci kurs się nie odbędzie – wpłacona opłata zostanie zwrócona,
– cena zawierają wszystkie koszty,
– wniesione opłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu,
– organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu

Koordynator kursu:

Jacek Przybylski
tel. 600 012 677