5 Meeteing Pływacki im Macieja Frankiewicza – Poznań, 31 maja 2019r.

Zawodników na zawody zapisują trenerzy, Klub pokrywa opłaty startowe, Klub zorganizuje transport jednak koszty transportu ponoszą zawodnicy.