Otwarcie Sezonu na Termach – Poznań, 28 września 2019r.

Zawodników na zawody typują trenerzy, Klub opłaca startowe dla zawodników oraz organizuje i opłaca transport. Zbiórka przed wyjazdem przed pływalnią Rondo o godz. 9:00.
Istnieje możliwość aby również rodzice jechali w autokarze – koszt dla jednej osoby to 30zł płatne na konto klubu – w tytule przelewu musi być umieszczona formuła „Darowizna na rzecz przejazdu na zawody w dn. 28 września”. Przed wpłatą należy zgłosić rezerwację miejsca do trenera Artura Baranowskiego – liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy na Sezon 2019/2020


ZAPISY DO SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ, PŁYWACKIEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BABY SWIM ZOSTAŁY WSTRZYMANE – DO KLUBOWEJ SEKCJI PŁYWACKIEJ ORAZ TRIATHLONU ZAPISY SĄ NADAL OTWARTE!
Klub Iskra Konin przyjmuje zapisy na Sezon 2018/2019. Formularze zapisów wypełniają zawodnicy Klubu oraz dzieci ze Szkółki, które uczestniczyły już w zajęciach w poprzednim sezonie oraz wszyscy chętni do rozpoczęcia nauki i treningów.
Zajęcia rozpoczynają się od 2 września 2019r.

ZAPISY DO BABY SWIM

(zajęcia 1 raz w tygodniu)
iskierki-logo
iskierki-logo
Baby Swim to oferta dla dla niemowlaków od 2 miesiąca życia. Rodzinne zajęcia w wodzie pod fachową kontrolą instruktorki.

ZAPISY DO SZKÓŁKI ISKIERKI
(zajęcia 1 raz w tygodniu)
iskierki-logo
iskierki-logo
Oferta Szkółki skierowana przede wszystkim do dzieci, które jeszcze nie potrafią pływać, oraz tych, które rozpoczęły już naukę pływania i chciałyby utrwalić posiadane umiejętności oraz poznać kolejne style pływackie.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ISKIERECZKI
(zajęcia 1 raz w tygodniu)
iskierki-logo
iskierki-logo
Do Przedszkola Iskiereczki zapraszamy dzieci, które poprzez ćwiczenia i zabawę przygotowywane będą do rozpoczęcia nauki pływania.

ZAPISY DO SEKCJI TRIATHLONOWEJ

(treningi min. 2 razy w tygodniu)
iskierki-logo
iskierki-logo
Do Sekcji Triathlonowej Klubu zapraszamy dzieci i młodzież, które:
– będą chciały rozwijać swoją sportową pasję
– będą potrafiły odnaleźć radość w systematycznych treningach (co najmniej dwa treningi w tygodniu)
– będą chciały poznać i rozwijać technikę sportową
– uczestniczyć w zawodach

ZAPISY DO SEKCJI PŁYWACKIEJ KLUBU

(treningi min. 2 razy w tygodniu)
iskierki-logo
iskierki-logo
iskierki-logo
Do Sekcji Pływackiej Klubu zapraszamy dzieci które:
– będą chciały rozwijać swoją pływacką pasję
– będą potrafiły odnaleźć radość w systematycznych treningach (co najmniej dwa treningi w tygodniu)
– będą chciały poznać i rozwijać sportową technikę pływania
– uczestniczyć w zawodach pływackich

Sprawdź czy jesteś na liście zapisanych (jeśli formularz zapisu został poprawnie wypełniony i wysłany, a nie ma Cię na liście to prosimy o taką informację na maila klub@iskrakonin.pl) :

Wakacyjny Kurs Nauki Pływania 2019r.

Podział na grupy

Formularz zapisów na Wakacyjny Kurs Pływania

EDYCJA II – 19-30.08.2019r.
iskierki-logo

Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które brały już udział w zajęciach organizowanych przez klub Iskra (Szkółka Iskierki, Przedszkole Iskereczki) jak i dla dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w naszych zajęciach. Na kurs mogą zapisywać się również członkowie Klubu.
Grupy będą dostosowane do poziomu umiejętności.
Do grupy dzieci starszych zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat, które już potrafią pływać oraz te, które wymagają oswojenia z wodą na brodziku. Grupy te liczyć będą około 10 osób dlatego dzieci w tej grupie powinny być w miarę samodzielne i potrafić wykonywać polecenia instruktora. W grupach tych będzie prowadzona regularna nauka i doskonalenie pływania uwzględniająca poziom zaawansowania dzieci.
Do grup dzieci młodszych zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat, które wymagają bardziej indywidualnego podejścia. Grupy te będą liczyły po 6-7 dzieci. W grupach tych będą prowadzone zajęcia oswajania z wodą oraz podstawowe elementy nauki pływania poprzez zabawę.
Zapraszamy również rodziców z niemowlakami od 2 miesiąca życia. Podstawowym celem zajęć jest adaptacja w środowisku wodnym poprzez zabawę i ćwiczenia co prowadzi do dobrego przygotowania do nauki pływania w późniejszym wieku.
Uwagi:
– można zgłosić dziecko na obie edycje kursu – należy wtedy wypełnić obydwa formularze zaznaczając odpowiednio opcje i dokonać opłaty za dwie edycje,
– zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych (po godz. 14:30),
– podział na grupy oraz szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany na tej stronie po skompletowaniu grup.
– liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty,
– w przypadku braku możliwości skompletowania wymaganej liczby dzieci w danej grupie nie zostanie ona utworzona – wpłacona opłata zostanie zwrócona,
zajęcia dla dzieci starszych trwają 55min., dla maluchów 45 min., dla niemowlaków 30 min.
– ceny zawierają wszystkie koszty,
– wniesione opłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu.

Koordynator kursu:

Florentyna Jóźwik
tel. 696 060 355

Terminy zgłoszeń oraz dokonania opłat:
– za I Edycję kursu do 16 czerwca br.
– za II Edycję kursu do 12 sierpnia br.
nr konta: 43 1600 1462 1030 5738 6000 0001
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz numer edycji kursu i dopisek „Wakacyjny Kurs Pływania 2019” – zgłoszenie bez terminowej wpłaty nie zostanie przyjęte.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– zapoznanie się z regulaminem prowadzenia zajęć nauki pływaniapdf-icon Regulaminem Zajęć Pływackich

– zgłoszenie dziecka przez formularz zapisów

– dokonanie terminowej wpłaty na konto klubu

Organizacja zajęć.

Grupa Ilość lekcji Zajęcia w dni Liczebność grupy Opłata
Edycja I – zajęcia od 17 czerwca do 28 czerwca
pływalnia Rondo Al. 1 Maja 1a
Termin zapisów oraz wpłat – 16 czerwca br.
Grupy starsze (6-12 lat) – Iskierki
iskiecki-logo
10 codziennie od 17 do 22 czerwca (bez czwartku 20.06) oraz od 24 do 28 czerwca około 10 100zł
Grupy maluchy (3-5 lat) – Iskiereczki
iskieczki-logo
6 17, 19, 21, 24, 26, 28 czerwca 6-7 80zł
Grupy niemowlaków (2 miesiące do 2 lat) – Baby Swim
babyswim-logo
4 18, 22, 25, 27 czerwca 6 par dziecko – rodzic 150zł
Edycja II – zajęcia od 19 do 30 sierpnia
pływalnia ma Zatorzu ul.Szymanowskiego 5a
Termin zapisów oraz wpłat – 12 sierpnia br.
Grupy starsze (6-12 lat) – Iskierki
iskiecki-logo
10 codziennie od 19 do 23 i od 26 do 30 sierpnia
około 10 100zł
Grupy maluchy (3-5 lat) – Iskiereczki
iskieczki-logo
6 19, 21, 23, 26, 28, 30 sierpnia 6-7 80zł
Grupy niemowlaków (2 miesiące do 2 lat) – Baby Swim
babyswim-logo
4 20, 22, 27, 29 sierpnia 6 par dziecko – rodzic 150zł


DMM 13 lat II runda – Gorzów Wlkp., 15-16 czerwca 2019r.

Gratulujemy wyników!

Zawodników na zawody zapisują trenerzy, Klub pokrywa opłaty startowe oraz część opłat za nocleg.
Zbiórka przed wyjazdem na parkingu przed pływalnią RONDO o godz. 7:30
Koszty paliwa i opłat za autostradę do rozliczenia przez zawodników indywidualnie z kierowcami Wiesława Bidzińska i Artur Baranowski.

Nocleg (ze śniadaniem) w Hotelu Gracja – odległość od basenu 5 min samochodem (1500metrów) https://hotelgracja.pl/
Przydział pokoi:
– pokój trzyosobowy: Mateusz Garbaciak, Bidziński Alan, Gorzeń Jakub
– pokój dwuosobowy: Klaudia Borkiewicz, Oliwia Janiak
– pokój dwuosobowy: Michalina Skórzewska, Chestowska Natalia

Klub pokrywa część opłat za noclegi (po 50zł na zawodnika), pozostałe koszty noclegu opłacają rodzice zawodników – prosimy o dokonanie wpłaty po 56zł za osobę na konto 77 2030 0045 1110 0000 0428 6410 z podaniem w tytule imienia i nazwiska zawodnika oraz dopiskiem „Opłata częściowa za nocleg – DMM 13 lat Gorzów”.

Wyżywienie /za wyjątkiem śniadania 16 czerwca/ we własnym zakresie – prosimy zaopatrzyć dzieci w kieszonkowe.

Walne Zebranie Członków KTP Iskra – 17 czerwca 2019r.

W poniedziałek 17 czerwca br. o godz 20:30 (drugi termin o godz. 20:45) w salce konferencyjnej na pływalni Rondo odbędzie się Walne Zebranie Członków KTP Iskra.
Obrady odbędą się zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie. W razie potrzeby Walne Zebranie ustali dodatkowe zasady.
Główne punkty obrad to:
– przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za rok 2018 dotyczącego kontroli,
– przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2018,
– głosowanie nad pdf-icon propozycjami zmian w statucie

Zawody ABC Nauki Pływania – Konin, 1 czerwca 2019r.

pdf-icon Komunikat
pdf-icon Oświadczenia i zgody
Wyciąg z regulaminu:
Dopuszcza się możliwość startu dzieci ze szkół i przedszkoli spoza Konina poza konkursem (PK)